Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på flere medisinske metoder som brukes for å hjelpe par, to kvinner eller singel kvinner med å bli gravide og få barn. Hos Medicus tilbyr vi alle typer assistert befruktning som er tillatt i Norge.

Hva er assistert befruktning?

Ved assistert befruktning, eller kunstig befruktning, skjer befruktningen av kvinnens egg enten utenfor kroppen gjennom en prøverørsbehandling (IVF), eller ved inseminering (IUI) direkte i kvinnens livmor. De to vanligste metodene for assistert befruktning er: 

  • Inseminering (IUI), hvor kvinnen får innført sæd fra partner eller donor i livmoren.
  • Prøverørsbehandling (IVF), hvor egget befruktes utenfor kroppen med sæd fra partner eller donor.
 

Ved prøverørsbehandling (IVF) utføres det noen ganger tilleggsbehandlinger slik som mikroinjeksjon (ICSI), hvor én sædcelle injiseres direkte i hvert egg. Enkelte ganger kan det også være nødvendig å hente spermen direkte ut ifra mannen testikler gjennom et operativt sæduttak (TESA/TESE). Om det er nødvendig med ICSI og TESA/TESE henger sammen med kvaliteten på sædcellene, samt om det finnes sædceller i sædprøven

Hvis man får flere gode embryoer fra et IVF-forsøk kan disse fryses ned og brukes på et senere tidspunkt i et fryseforsøk (FER). Nedfryste embryo fra tidligere forsøk tines opp og settes tilbake i kvinnens livmor, uten at hun trenger å gå igjennom en ny stimuleringsperiode og egguttak.  

Behandling med donor

Assistert befruktning utføres med donorsæd gjennom sæddonasjon hvis man er to kvinner eller singel kvinne som skal i behandling. Det er også aktuelt for heterofile par hvor mannen ikke har sædceller eller hvor sædcellene har vist seg å ikke kunne klare å befrukte egget.

Heterofile par hvor kvinnen av ulike årsaker ikke har god nok kvalitet på eggene eller at eggstokkene ikke produserer egg, kan få behandling med donoregg gjennom eggdonasjon. To kvinner som ønsker seg barn kan donere egg til hverandre gjennom partnerdonasjon.

Eggdonasjon er ifølge bioteknologiloven ikke tillatt for single kvinner, da det ikke er lov med dobbeldonasjon (både sæddonor og eggdonor). 

Book en uforpliktende samtale om assistert befruktning

Vi tilbyr assistert befruktning ved våre fertilitetsklinikker i Trondheim, Bergen, Stavanger og OsloBook en uforpliktende og gratis samtale om assistert befruktning, så hjelper våre dyktige utredningskoordinatorer deg videre! 

Når er det aktuelt med assistert befruktning?

Ifølge WHO opplever 1 av 6 par utfordringer med det å bli gravide, og rundt 6 prosent av alle barn som fødes i Norge i dag har blitt til ved assistert befruktning.

Assistert befruktning kan være aktuelt for par som i lengre tid har forsøkt å bli gravide uten å lykkes, eller for single kvinner og to kvinner som ønsker seg barn.

Heterofile par som har forsøkt å bli gravide i mer enn 12 måneder anbefales å ta en fertilitetssjekk for å kartlegge årsaker til at man ikke blir gravid. Hvis man er over 35 år eller har en kjent infertilitetsfaktor kan man gjerne ta kontakt tidligere.

Hva er årsaker til at man trenger assistert befruktning?

Det finnes en rekke ulike grunner til at man har behov for assistert befruktning, og årsakene kan ofte være sammensatte. For to kvinner og single kvinner er det nødvendig med assistert befruktning hvis man ønsker seg barn. For heterofile par kan det være ulike årsaker som gjør at man kan trenger assistert befruktning, fordi man ikke blir gravid på egen hånd. Dette kan skyldes problemer hos kvinnen, mannen eller begge partnere:

Høy alder hos kvinnen

Alder er normalt den viktigste faktoren når det gjelder fruktbarhet hos kvinnen. Med tiden oppstår det genetiske forandringer i eggene slik at andelen normale egg synker. Da kan det være vanskeligere å bli gravid, og flere av graviditetene vil stoppe opp på grunn av genetiske feil. Fertiliteten synker betydelig fra kvinnen er 35 år, og ytterligere fra hun er 40 år.

Nedsatt sædkvalitet

Nedsatt sædkvalitet hos mannen er en av de vanligste årsakene til at et par ikke blir gravide. Det kan være at antall sædceller er for lite, svømmeevnen er for dårlig, formen er unormal eller den er genetisk unormal. Også alderen til mannen spiller inn her, etter fylte 45 år øker andelen genetisk unormale sædceller. Kroppsvekt og livsstilsfaktorer vil også kunne påvirke den mannlige fertiliteten.

Manglende eller sjelden eggløsning

Noen kvinner har sjeldne eller ingen eggløsning. Det kan skyldes overvekt, undervekt, stress eller en genetisk årsak slik som hos kvinner med PCOS. PCOS er en tilstand som kjennetegnes av mange små eggsekker (follikler) i eggstokkene, uregelmessige og sjeldne menstruasjoner og økt nivå av mannlige kjønnshormoner.

For å sjekke om man har eggløsning kan man ta blodprøver gjennom en syklus eller teste med eggløsningstester. Eggløsningen skjer som regel 12 dager før neste menstruasjon starter. For mange med eggløsningsproblemer kan løsningen være en enkel stimulering med tabletter for å bli gravid.

Tette eggledere eller egglederskade

Skadede eller blokkerte eggledere er en annen mulig årsak til at par kan oppleve vanskeligheter med å gravid. Dette kan komme som følge av infeksjonssykdommer som klamydia. Utfordringen her er at egget som slippes ved eggløsning ikke vil møte sædcellene. Eggledernes jobb er å lede egget nedover til stedet der egget møter sædcellene. Gynekologen kan sjekke om egglederne er åpne ved hjelp av en ultralydundersøkelse med kontrastmiddel. For noen vil dette være en del av en fertilitetssjekk.

For tidlig overgangsalder

Noen kvinner er genetisk disponert for å komme tidlig i overgangsalderen (menopausen). De vil ofte få kortere syklus og større blødninger i tiden før menopausen inntrer. Det har betydning for eggstokkenes kapasitet og funksjon, og dermed muligheten til å bli gravid. Det er mulig å finne ut om dette gjennom hormonprøver på syklusdag 1 – 2 og måling av hormonet AMH (Anti-Müller Hormon), som måler eggreserven.

Muskelknuter og polypper

Muskelknuter og polypper kan oppstå i livmoren og livmorhulen. Noen ganger kan det ha innvirkning på sjansen for å bli gravid. Gynekologen kan undersøke livmoren ved hjelp av ultralyd og livmorhulen ved hjelp av vannskanning.

Endometriose

Endometriose er en tilstand hvor samme type celler som de i livmorsslimhinnen (endometriet) vokser utenfor livmoren, i bukhinnen, på eggstokkene, eggledere eller andre steder. Endometriose i eggstokkene er ofte knyttet til nedsatt eggkvalitet. Det kan også føre til sammenvoksninger og til tette eggledere, og dermed gjøre det vanskelig å bli gravid. Hvis endometriose finnes i livmoren vil det føre til vanskeligheter med implantasjon, som vil si at det befruktede egget får problemer med å feste seg.

Hvordan foregår assistert befruktning?

Ingen behandlingsprosesser vil oppleves helt like, da dette er avhengig av hvilken behandling du eller dere skal igjennom og hvordan den tilpasses ditt eller deres behov. Likevel er det noen faste punkter som gjelder for alle: 

Steg 1: Fertilitetssjekk

Behandlingsløpet for assistert befruktning starter alltid med en grundig fertilitetssjekk , også omtalt som en fertilitetstest, for å sjekke fruktbarheten din eller dere som par. Fertilitetsjekken gir svar på hvordan det står til med dine muligheter for å bli gravid.

Basert på resultatene fra fertilitetssjekken og tidligere historikk, skreddersyr våre erfarne fertilitetsspesialister et behandlingsløp som er tilpasset deg eller dere, slik at dere har de beste mulighetene for å lykkes.

Steg 2: Før oppstart av behandling

Før man kan starte opp med behandling, så er det et par ting som må på plass:

  1. Du eller dere må ha søkt om en barneomsorgsattest hos politiet og sendt denne til oss. Årsaken til det er at loven krever at vi gjør en vurdering av omsorgsevnen til de som tilbys behandling. Barneomsorgsattesten er et ledd i denne vurderingen.
  2. Du eller dere må signere behandlingsavtalen dere mottar fra oss.

 

Etter vi har mottatt barneomsorgsattest og den signerte avtalen, så er det klar for oppstart av behandlingen. Når man starter opp, er avhengig av kvinnens neste menstruasjon.

Steg 3: Behandling

Selve behandlingsforløpet er avhengig av hvilken type behandling dere skal igjennom. Nedenfor har vi listet opp de ulike behandlingsmetodene vi tilbyr for heterofile par, to kvinner og single kvinner. På hver av disse sidene vil du finne en forklaring på hvordan en behandlingsprosess typisk kan forløpe. 

Vi er en stor og erfaren aktør, med et solid fagmiljø med spisskompetanse du som pasient kan dra nytte av. Pasientreisen kan være en berg-og-dalbane, men vi er med deg hele veien – både medisinsk og emosjonelt. 

Hos Medicus vet vi at veien til ønskebarnet innebærer så mye mer enn medisiner og sprøyter. Derfor har vi også fokus på det psykososiale aspektet ved en behandling, og tilbyr også egne konsultasjoner hos våre fertilitetscoacher etter behov.

Behandlinger vi tilbyr innenfor assistert befruktning

Behandlingsmetoder for to kvinner

Vi har hjulpet to kvinner siden 2011. Les mer om de ulike behandlingsmetodene vi tilbyr:

Behandlingsmetoder for single kvinner

Les mer om de ulike behandlingsmetodene vi tilbyr: