Prisliste – gynekolog og assistert befruktning (IVF)

Under kan du se priser for våre ulike tjenester i ulike kategorier. Du velger område ved å klikke på navene til de ulike tjenestene, f.eks. “Assistert befruktning” for å se priser for ulike typer assistert befruktning.

Velg behandling

Fertilitetssjekk par – mann og kvinne

Fra 2.990,-

Fertilitetssjekken passer for dere som har forsøkt å bli gravid en stund, er bekymret for fertiliteten eller ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden. Innholdet i sjekken tilpasses dere og dere får en grundig undersøkelse og råd og veiledning om hva dere eventuelt skal gjøre videre.

Det er inkludert en sædprøve ved behov. Denne faktureres separat ved avlevering. Ved undersøkelse av livmorhule og egglederne kommer det i tillegg til en ekstra kostnad for materiell (450,- – 1.200).

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Fertilitetssjekk par – to kvinner hvor én undersøkes

Fra 2.300,-

Denne tjenesten er aktuell for kvinnelige par som ønsker å starte behandling for å bli foreldre og hvor en av partene ønsker en utredning.

Ved undersøkelse av livmorhule og egglederne kommer det i tillegg til en ekstra kostnad for materiell (450,- – 1.200).

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Dobbel fertilitetssjekk par – to kvinner hvor begge undersøkes

Fra 2.990,-

Denne tjenesten er aktuell for kvinnelige par som ønsker å starte behandling for å bli foreldre og hvor begge partene ønsker en utredning.

Dette inkluderer utvidet konsultasjonstid. Ved undersøkelse av livmorhule og egglederne kommer det i tillegg til en ekstra kostnad for materiell (450,- – 1.200) per kvinne.

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Fertilitetssjekk – enkeltperson eller single/enslige

Fra 2.300,-

Fertilitetssjekken passer for deg som er bekymret for fertiliteten, ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden eller skal til assistert befruktning som singel/enslig. For kvinnen inkluderer det en konsultasjon hos gynekolog hvor du får kartlagt din fertilitet. For mannen inkluderer det en sædprøve og en samtale med lege ved behov. Mannen kan også kun gjøre en enkeltstående sædprøve uten konsultasjon hos lege. Ved undersøkelse av livmorhule og eggledere kommer i tillegg kostnader til materiell (450,- – 1.200).

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Sædprøve

1.850,-

En sædprøve tas som regel som en del av en fertilitetsutredning eller en fertilitetssjekk, men du kan også bestille time for bare dette. Du leverer prøven som du tar enten på klinikken eller hjemme og får svar fra laboratoriet samme dag på telefon.

DNA-skade analyse av sædceller (Sperm Comet-test)

10.000,- 

En andre generasjons test for avdekke DNA-skade i sædceller ved mannlig infertilitet. Analysen gjøres hos vår samarbeidspartner Examen i England. Prisen inkluderer transport av spermier til England, DNA analysen samt vurdering og tilbakemelding. Prisen på prøven er noe høyere om den gjøres basert på en prøve med svært få sædceller eller på sædceller hentet ut fra testikkelvev.

Diagnostisk hysteroskopi

 8.500,-

Hysteroskopi betyr at legen bruker et spesielt instrument, hysteroskopet, til å undersøke innsiden av kvinnens livmor. Til hysteroskopet festes en lyskabel og et videokamera slik at legen kan se innsiden av livmoren på skjerm. Når legen kun er inne å undersøker kalles det diagnostisk hysteroskopi.

Terapeutisk hysteroskopi

 10.000,-

Hysteroskopi betyr at legen bruker et spesielt instrument, hysteroskopet, til å undersøke innsiden av kvinnens livmor. Til hysteroskopet festes en lyskabel og et videokamera slik at legen kan se innsiden av livmoren på skjerm. Det er også mulig å føre instrumenter gjennom kanaler i hysteroskopet og gjøre operasjoner inne i livmorhulen. Dette kalles terapeutisk hysteroskopi.

Klinisk ernæringsfysiolog førstegangskonsultasjon vektnedgang

 1.500,-

60 minutter

Noen fertilitetspasienter opplever at de ønsker eller trenger å gå ned i vekt for å kunne starte behandling eller forbedre forholdene rundt behandlingen og svangerskapet. For å hjelpe par og single i denne prosessen, tilbyr vi oppfølging hos vår kliniske ernæringsfysiolog Tea Seline Nergård Rønne.

Klinisk ernæringsfysiolog oppfølgingskonsultasjon

 1.200,-

45 minutter

Noen fertilitetspasienter opplever at de ønsker eller trenger å gå ned i vekt for å kunne starte behandling eller forbedre forholdene rundt behandlingen og svangerskapet. For å hjelpe par og single i denne prosessen, tilbyr vi oppfølging hos vår kliniske ernæringsfysiolog Tea Seline Nergård Rønne.

Digital konsultasjon med fertilitetsspesialist 20 minutter

 1.400,-

Vil du snakke med en fertilitetsspesialist om assistert befruktning? Da kan du booke deg en digital konsultasjon med en av våre leger. Her vil du få svar på dine spørsmål angående assistert befruktning, og råd om veien videre. Dette er kun en digital samtale, og innebærer ikke fysisk undersøkelse eller prøvetaking.

Enkeltbehandlinger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd

12.000,-

Prøverørsbehandling (IVF)

44.000,-

Tillegg for mikroinjeksjon (ICSI)

5.000,-

Tillegg for kirurgisk uthenting av sædceller (TESE, TESA eller PESA)

6.000,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) på opptinte egg

20.000,-

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning til blastocyst i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

For vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo tilkommer en kostnad på 4000,-. Det betyr at man kun betaler for nedfrysing av embryo hvis man får noen til overs. 

Hvis det blir totalfrys og ingen tilbakesetting får man tilbakesettingen i et nytt fryseforsøk senere og for dette betaler dere kun 6500,- (vanlig pris er 16.000,).

Ved prøverørsbehandling med ICSI på opptinte egg tilkommer en kostnad på 16.000,- (FER) for tilbakesetting av embryo. 

Pakkeløsninger (39 år eller yngre)

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk

24.000,-

Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk

88.000,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk

98.000,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

110.000,-

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel eller foretatt 3 egguthentinger. Får dere fryst ned embryo kan dere velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel eller har forsøkt med 3 inseminasjoner. Ved eventuelle avbrudd blir man fakturert separat for ultralyder.

 • Alle våre pakkeløsninger har en øvre aldersgrense på 42 år. For 42 år og yngre vil det likevel være en individuell vurdering fra gynekologen hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens alder og eggreserve.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.
 • Pakken må brukes innen 18 måneder

 

For vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo tilkommer en kostnad på 4000,-. Det betyr at man kun betaler for nedfrysing av embryo hvis man får noen til overs etter et prøverørsforsøk.

Pakkeløsninger (40-42 år)

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk

30.000,-

Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk

110.000,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk

122.500,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

137.500,-

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel eller foretatt 3 egguthentinger. Får dere fryst ned embryo kan dere velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel eller har forsøkt med 3 inseminasjoner. Ved eventuelle avbrudd blir man fakturert separat for ultralyder.

 • Alle våre pakkeløsninger har en øvre aldersgrense på 42 år. For 42 år og yngre vil det likevel være en individuell vurdering fra gynekologen hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens alder og eggreserve.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.
 • Pakken må brukes innen 18 måneder

For vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo tilkommer en kostnad på 4000,-. Det betyr at man kun betaler for nedfrysing av embryo hvis man får noen til overs etter et prøverørsforsøk.

Frysebehandlinger

Tilbaksetting av tinte fryste embryo (FER)

16.000,-

Tilbaksetting etter totalfrys (FER)

6.500,-

Oppbevaring av fryste embryo, per år

2.500,-

Denne behandlingsmetoden forutsetter at det først har vært gjennomført prøverørsbehandling hvor det er blitt fryst ned gode overskuddsembryo. Da slipper man prosessen med stimulering egguthenting.

Prisen for tilbakesetting av tinte embryo inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, tining, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Hvis det blir totalfrys ved prøverørsbehandling, og ingen tilbakesetting, får man tilbakesettingen i et nytt fryseforsøk senere. For dette betaler dere kun 6500,- (vanlig pris er 16.000,-). 

Eggdonasjon (2 blastocyster, inkludert én tilbakesetting)

105.000,-

Prisen for eggdonasjon inkluderer nedfrysing av mannens sperm, transport til vår samarbeidsklinikk i Finland, alt arbeid og kostnader med matching, rekruttering, stimulering av donor, befruktning av et visst antall egg, transport av 2 høykvalitets embryo(er) tilbake fra Finland til Norge samt tilbakeføring av ett opptint embryo. Eventuell tilbakeføring av det andre embryoet gjøres i henhold til pris for fryse-tine syklus.

Prisen på 105.000,- baserer seg på at man forsøker å framskaffe 2 høykvalitets blastocyster (befruktede egg, dag 5). Hvis det enten blir færre eller flere embryo enn det man i utgangspunktet har allokert egg for, tilkommer det enten en reduksjon eller økning i prisen . Blir det f.eks. bare ett befruktet egg, reduseres prisen til 85.000, -.  Blir det 3 eller flere befruktede egg blir prisen 125.000.

Man betaler inn et forskudd på 15.000,- som dekker kostnadene ved en eventuelt avbrutt prosess. 

Ved svært nedsatt sædkvalitet, eller ved en non-obstruktiv TESE, kan det tilkomme et tillegg på 12.000,- som følge av at det settes av flere egg i behandlingen. Ved avbrudd kommer denne kostnaden i tillegg. 

Det er også mulig å bestille flere embryo mot en høyere pris. Da planlegger vi å framskaffe  4 høykvalitets blastocyster (165.000,-). Forskjellen fra kostnaden på 125.000 som er nevnt lengre opp ved 3 eller flere blastocyster, er at man i dette tilfellet aktivt forsøker å få til 4, mens man ved en vanlig bestilling til 105.000 aktivt forsøker å få 2, men kan være heldig å få flere. Ta kontakt med oss for mer informasjon ved ønske om dette. 

Partnerdonasjon

47.500,-

Partnerdonasjon 3-pakk

95.000,-

Prisen for partnerdonasjon inkluderer egguthenting fra partner som donerer egg, IVF-behandling og tilbakesetting av embryo i parter som mottar eggdonasjonen. Kostnader for donorsæd kommer i tillegg og vil variere. Du kan lese mer om donorkostander i tilleggsinformasjon nedenfor og i vår Økonomi guide.

Alle våre pakkeløsninger har en øvre aldersgrense på 42 år. For 42 år og yngre vil det likevel være en individuell vurdering fra gynekolog hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens alder og eggreserve.

Høstesyklus (IVF)

40.000,-

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie og vitrifsering (hurtigfrysing). Senere fryseforsøk betales som et normalt fryseforsøk.

Andre tjenester

Nedfrysing av sperm

6.000,-

Nedfrysing av embryo inkl. oppbevaring første året

4.000,-

Administrativ kostnad ved overflytting av celler eller vev til annen klinikk

Ta kontakt med klinikken for pris

Fertilitetscoaching for pasienter hos Medicus

990,-

Fertilitetscoaching for eksterne pasienter

1.400,-

Nød-IVF (etter enkel stimulering, få egg)

25.200,-

ERPeak-test

12.000,-

Tilleggsinformasjon

Noen ganger kan forsøket bli avbrutt. Hvis dette skjer før egguttak får man tilbakebetalt en del av behandlingen. Skjer det ved eller etter egguttak regnes forsøket som fullført.

Vi har et samarbeid med den danske sædbanken Cryos. Ifølge norsk lov må legen velge donor. Vi tar oss derfor av bestillingen av donorsæden, men dere kan komme med ønsker rundt hvilke donorer dere ønsker at legen skal velge mellom. Dere vil imidlertid ikke få vite hvilken donor som blir valgt til slutt.

Det finnes tre typer donorprofiler på Cryos.dk: 

 • Enkel profil: inneholder informasjon om donorens fysiske karakteristika. 
 • Utvidet profil: inneholder barnebilde og utvidet informasjon om donoren.
 • Utvidet profil m/voksenbilde: inneholder voksenbilde og utvidet informasjon om donoren.

Prisen på donorsæd vil være avhengig av hvilken type donorprofil man velger, samt om man skal ha IVF-behandling eller inseminasjonsbehandling. Ta kontakt med oss for et estimat for dere. 

For å kjøpe donorstrå hos Cryos International må man kjøpe 1 familiekvote (tidligere omtalt som “barnerett”). En sæddonor kan gi til inntil 6 familier per donor ifølge norsk lov. Familiekvoten har en kostnad på 4.000, – som kommer i tillegg til prisen for donorstrå. 

Det er også mulig å reservere en del donorsæd til framtidige behandlinger og her kommer det på et reservasjonsgebyr som avhenger av hvor lenge man ønsker å reserverer, samt hvilken type donorprofil man velger. Dette vil dere få mer informasjon om i starten av behandlingsprosessen.    

Medisinkostnader kommer i tillegg og betales direkte til apotek. Hva det vil koste vil variere: en dame som får høye doser med FSH (Folikkelstimulerende hormon) bruker mer enn en yngre dame som responderer bra på lavere dose.

Et par eksempler på dette:

 • En kvinne som trenger 350 IE (internasjonale enheter) hver dag med FSH vil kunne havne på rundt 15.000,- hvis man inkluderer sprøyte for å blokkere eggløsning og eggløsningssprøyte.
 • Hvis en kvinne trenger mindre hormondoser, eksempelvis 150 IE vil vi havne på 10.000 inkludert alle medisiner.

Medisinene som brukes i støttebehandlingen vil koste mellom 500,- og 1000,- avhengig av preparatet.

Det offentlige dekker medisinkostnader utover 18.483,- under visse kriterier, og dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Eggfrys – Én egguthenting inkl. nedfrysing

29.500,-

Prisen inkluderer all oppfølging nødvendig, fra behandlingsplanlegging til ultralydoppfølging under stimulering, egguthenting og nedfrysing av egg.

Årlig oppbevaring av egg i flytende nitrogen

Faktureres forskuddsvis, første gang et år etter nedfrysing

3.900,-

Gynekologisk helsekontroll

2090,-

Celleprøve hos gynekolog inkl. ultralyd

2090,-

Tidlig ultralyd eller ultralyd senere i svangerskapet

2090,-

NIPT-test inkludert veiledning, ultralyd, blodprøve, analyse og oppfølging

7900,-

Prevensjonsveiledning

2090,-

Utredning/behandling av blødningsforstyrrelser

2090,-

Utredning/behandling av overgangsaldersplager førstegangskonsultasjon

2300,-

Utredning/behandling av overgangsaldersplager oppfølgingskonsultasjon

2090,-

Utredning/behandling av endometriose

2300,-

Enkel stimulering med ultralydoppfølging

2090,-

Enkel stimulering med blodprøveoppfølging (blodprøveoppfølging inntil 3 sykluser)

2850,-

Monitorering

2090,-

Digital konsultasjon 20 minutter

1400,-

Digital konsultasjon 30 minutter

1800,-

Fornyelse av resept

200,-

Blodprøve

350,-

Ønsker du ekstratjenester som ekstra prøver, innlegg av spiral, skift av vaginalring, innsetting av implantat, frysebehandling, bedøvelse eller resept kommer dette i tillegg. Det samme gjelder kjøp av eventuelt materiell.

Varierer

Klinisk ernæringsfysiolog førstegangskonsultasjon

1800,-

Klinisk ernæringsfysiolog oppfølgingskonsultasjon

1200,-

Jerninfusjon

2890,- 

Jerninfusjon m/medbragt jern

1899,- 

Blodprøve

350,- 

Utredning for benskjørhet inkl. DXA-scan

3900,-

Blodprøve

350,-

Få oversikt med vår prisguide

Synes du prisene for IVF er uoversiktlige? Registrer deg for å få vår økonomiguide her.

Delbetaling og betalingsutsettelse

Vi har en avtale med Svea Finans om betalingsutsettelse og delbetaling.

Når du inngår avtale om behandling hos oss får du en link på SMS hvor du kan betale med kort, velge faktura, eller velge delbetaling eller betalingsutsettelse. Ved kostnader over 10 000 kr kan du kun velge mellom faktura eller delbetaling.

Du velger enkelt på telefonen om du ønsker 3 måneder rente- og avdragsfri nedbetaling eller nedbetaling over 6, 12 eller 24 mnd.

Søknaden forutsetter en kredittsjekk, som gjøres med en gang. Du kan enkelt søke selv i fred og ro, uten at klinikken får beskjed dersom du mot formodning skulle få et avslag. Når kredittsjekken er godkjent velger du den nedbetalingstiden som passer deg best. Både beløp og nedbetalingstid kan endres i etterkant. Deretter gjenstår det kun å signere med BankID.

Svea sender deg faktura i henhold til nedbetalingstiden du har valgt.

Forbehold og merknader

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i priser og prosedyrer uten andre forpliktelser enn det som følger enn allerede inngåtte avtaler om behandling. Vi tar forbehold om feil eller endringer i prislisten, spesielt viktig er dette med priser hos eksterne parter slik som Cryos og apotek.  

Prisene gjelder fra 02.01.2024