For samarbeidende leger

Vi ønsker et godt samarbeid med leger og andre spesialister. Vi har definert følgende kvalitetspolitikk vis-a-vis henvisende leger:

Kursing og hospitering

Vi tar gjerne i mot leger som ønsker kurs eller opplæring innen våre fagområder og inviterer gjerne til hospiteringsbesøk. Ta direkte kontakt med administrerende direktør Magnus Finset Sørdal for å avtale dette.

Utveksling av elektroniske henvisninger og epikriser

Vi benytter CGM Spesialist og Dips Communicator for utveksling av elektroniske meldinger med henvisende leger. Søk oss opp i register.nhn.no/ar (du må være tilkoblet NHN for å gjøre dette) for enhver tid oppdaterte sertifikater, HERID m.m.

Magnus Finset Sørdal

Administrerende direktør

E-post: magnus.sordal(@)medicus.no

Mobil: +47 918 88 118