Bli sæddonor

Å donere sæd er livets største gave du kan gi. Flere ufrivillig barnløse par og singel er i behov for sæddonasjon for å få oppfylt sitt barneønske. Ved å bli sæddonor kan du bidra til at deres aller største drøm går i oppfyllelse.

Hva er sæddonasjon?

Sæddonasjon innebærer at menn donerer sæd til en sædbank, slik som Medicus. Den donerte sæden kan deretter benyttes til assistert befruktning for par og single som er i behov for sæddonasjon for å bli gravide. Det kan være ulike årsaker til det, f.eks. har single kvinner og to kvinner alltid behov for sæddonasjon for å bli gravide, men det kan også være par bestående av mann og kvinne hvor mannens sædceller er av for dårlig kvalitet til at de blir gravide.   

Hvem kan bli sæddonor i Norge?

Å bli sæddonor er en viktig og generøs handling, som først og frem krever at man virkelig har et ønske om å hjelpe andre å oppfylle sin drøm om å få barn. Det vil si at man gjør det frivillig og fra et altruistisk perspektiv. I utgangspunktet kan alle friske menn over 18 år bli sæddonor, men det noen formelle krav som må oppfylles før du kan donere:

Kriterier og krav for å bli sæddonor

  • For å donere egg må du ifølge bioteknologiloven være over 18 år, men helst mellom 25 og 45 år. 
  • Du må være registret i det norske folkeregisteret og ha en permanent tilknytning til Norge.
  • Du må ha god fysisk og mental helse.
  • Du kan ikke misbruke rusmidler
  • Du kan ikke ha kjente arvelige sykdommer i nærmeste familie.
  • Du kan ikke ha smittsomme sykdommer slik som HIV, Hepatitt B, Hepatitt C eller syfilis.

Hvorfor bli sæddonor?

Ved å bli sæddonor får du muligheten til å gi bort livets største gave og oppfylle det noen ønsker seg aller mest, nemlig å bli foreldre. De som velger å donere sæd gjør det av et oppriktig ønske av å hjelpe andre. I tillegg får du som donor noen fordeler i prosessen:

 • En grundig og kostnadsfri gjennom av egen helse.
 • En utredning av din egen fertilitet av erfarne spesialister.
 • Økonomisk kompensasjon per donasjon.
 • Dekt dokumenterte reiseutgifter i forbindelse med prosessen.

Hvordan bli sæddonor?

Når du har bestemt deg for at du ønsker å bli sæddonor er det noen steg du må igjennom før du blir godkjent som donor. Før du kan donere sæd må du gjennom en grundig utredning av din medisinske helse, både fysisk og psykisk. Etter utredningsprosessen er det legen som foretar en helhetsvurdering og avgjør om du blir godkjent som sæddonor:

conversation_icon

1. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

Når du tar kontakt med oss, starter prosessen med en uforpliktende samtale med en av våre koordinatorer over telefon. De svarer på alle spørsmål du måtte ha om sæddonasjon og gir deg informasjon om prosessen. I tillegg vil de stille deg noen spørsmål om din medisinske historie.

blodprove

2. Sædprøve og blodprøve

Om du er egnet til å være donor settes du opp for en time på klinikken for å levere en sædprøve slik at vi kan undersøke om du har tilfredsstillende sædkvalitet. Det vil også bli tatt blodprøver for å sjekke for smittsomme sykdommer (HIV, Hepatitt B og C, HTLV og syfilis), og vi tester deg for klamydia og gonoré med en urinprøve.

kunnskap-gir-trygghet

3. Samtale med lege

Etter sædprøven settes du opp for en samtale med legen. Denne kan gjennomføres fysisk eller digital. Legen vil da stille deg spørsmål om din og din familie sin sykdomshistorie, og gjøre en vurdering av din egnethet som sæddonor. Dette innebærer at du er egnet både fysisk og psykisk, og at du er innforstått med hva sæddonasjon innebærer.

terms_icon

4. Godkjent som donor

Etter samtalen med legen, og når vi har fått svar på prøvene som er tatt, er det legen som gjør en helthetsvurdering av deg som donor. Hvis alt ser greit ut vil du bli godkjent som donor og kan levere sædprøve for donasjon.

Fruktbarhetssjekk

5. Levering av sædprøve

Når du er godkjent som sæddonor og har fylt ut samtykkeerklæring, avtaler vi tidspunkt for donasjon. Vi ønsker at du donerer 10-15 ganger, over en periode på et par måneder, men dette avtaler vi nærmere med deg. Det er viktig at du beskytter deg mot seksuelt overførbare sykdommer i perioden du donerer sæd. 

Økonomisk kompensasjon for sæddonorer

Som nevnt, får du som sæddonor en økonomisk kompensasjon for å donere sæd. Dette innebærer at du får utbetalt 0,7 % av 1 G for hver gang du donerer, cirka 868 kroner. Beløpet er fastsatt av Helsedirektoratet, og er ikke noe hver enkelt sædbank har mulighet til å regulere selv. Kompensasjonen får du utbetalt etter hver donasjonsperiode.

I tillegg dekkes alt av dokumenterte reiseutgifter i forbindelse med prosessen.

Lover og regler for sæddonasjon

Før man velger å donere er det greit å være klar over hvilke lover og regler som gjelder for deg som sæddonor:

  • Som donor har du ingen rettigheter eller plikter ovenfor barnet.
  • Donasjonen gjøres anonymt, men åpent. Det vil si at foreldrene ikke får vite hvem donoren er, men barnet selv har ved fylte 15 år rett til å få opplysninger om identiteten til donor om de ønsker det og kan da velge å oppsøke deg.
  • Du som donor får ingen opplysninger om paret eller barnets identitet.
  • Som donor må du gi et skriftlig samtykke for at dine sædceller kan brukes til assistert befruktning. Dette samtykke kan du trekke tilbake så framt befruktning ikke har funnet sted enda.
  • Du vil ikke få vite noe om utfallet av behandling med dine sædceller, og om behandlingene har ført til graviditet eller født barn, med mindre barnet selv tar kontakt.
  • Du kan maksimalt gi opphav til barn i inntil 6 familier. 

Om Medicus sædbank

Medicus har i mange år tilbydd behandling med sæddonasjon via vårt samarbeid med den danske sædbanken Cryos. I 2024 startet vi vår egen sædbank for å også kunne tilby sæd fra norske donorer. Det er mulig å donere sæd ved alle våre sædbanker i Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen.

Vil du vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Ønsker du å vite mer om det å bli sæddonor? Eller har du allerede bestemt deg? Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt med deg for en uforpliktende samtale om sæddonasjon.

Du kan også booke deg en time selv i vår online timebok her (krever BankID) og vi ringer deg til avtalt tid for en prat.+47