Gastroskopi

Gastroskopi er en undersøkelse som tar for seg munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Undersøkelsen gjennomføres ved symptomer som gir mistanke om sykdommer i disse organene. Vi tilbyr gastroskopi ved klinikken i Trondheim både med og uten henvisning fra lege. Vi får også overført pasienter som er henvist til ulike sykehus i regionen. 

Symptomer som utredes ved gastroskopi

Viktig å tenke på FØR undersøkelsen:

Hovedårsak til faste i forkant av undersøkelsen er selvsagt at både magesekk og tolvfingertarm skal være tomme for innhold slik at man får god oversikt i forbindelse med prosedyren. I tillegg er det viktig for at man ikke skal få mageinnhold på lungene ved brekninger i forbindelse med prosedyre.

Passasjetid for fast føde er lengre enn for væske, således er det viktig at man har åtte timer faste for fast føde. Vi skriver i informasjonsskriv at man bør avstå fra væske inntil seks timer før undersøkelse som hovedregel, til nød kan man drikke vann inntil 4 timer før undersøkelse.

Hos pasienter med insulinkrevende diabetes kan man drikke sukkerholdige (klare væsker) inntil fire timer før undersøkelse og ved tendens til lavt blodsukker kan man fylle på med små mengder væske inntil undersøkelsestidspunkt. Det er dog viktig at man opprettholder samme tidsintervall for fast føde da man ved diabetes kan ha forsinket passasje i mage-tarmkanalen. Dette gjelder også for pasienter som bruker smertestillende medikamenter som f.eks paralgin forte og rene morfinpreparater.

I noen tilfeller er det aktuelt å la være å ta blodfortynnende medisin hvis man tar vevsprøve​.

Undersøkelsen

Selve undersøkelsen tar normalt sett mellom 3-5 minutter, litt avhengig av hvorvidt det tas vevsprøver og eventuelt fjernes polypper.

Du vil få lokalbedøvelse i svelget og i noen tilfeller trengs det beroligende/muskelavslappende medisin. Etter man har fått lokalbedøvelse i svelget legges man i sideleie.

Instrumentet innføres forsiktig i svelget og ned i spiserøret. Du vil ikke ha noen problemer med å puste gjennom både munn og nese underveis. Men enkelte kan oppleve brekninger under undersøkelsen.

Spiserøret inspiseres og videre går man ned i magesekk og tolvfingertarm. Underveis tar man vevsprøver ved behov.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om undersøkelsen.

Etter undersøkelsen

Etter undersøkelsen vil vi informere deg om funn og videre plan etter undersøkelsen. I noen tilfeller kan det ta noen uker å få svar på vevsprøvene.

Hovedregel er at man får lokalbedøvelse i svelget og at man skal avstå fra mat og drikke i alle fall 30 minutter etter undersøkelsen.  I noen anledninger der det tas rikelig med vevsprøver fra magesekk eller spiserør informerer vi om at man venter 60 minutter.

Med mindre prosedyren innebærer at man fjerner polypper i magesekk eller tolvfingertarm er risikoen med vevsprøvetakning minimal og man trenger ikke ta noen forhåndsregler i etterkant.

Da det brukes Co2 under prosedyren vil man normalt sett ikke ha plager med luft i etterkant. Noen kan oppleve å være litt sår i halsen i etterkant men dette forsvinner i løpet av de første timene etter undersøkelsen.

I perioder gjennomfører vi spørreundersøkelser etter gastroskopi. 

Timebestilling

Du får time for gastroskopi og koloskopi både med og uten henvisning fra lege. Be din lege sende henvisning til oss, så tar vi snarlig kontakt med deg med forslag til time. Hvis du ønsker time hos oss uten henvisning,  kan du ta kontakt med oss direkte via vårt timebestillingsskjema

Dersom du har privat helseforsikring hos Vertikal Helse (IF) kan du få time hos oss innen 5 dager med henvisning fra fastlegen din. Ta kontakt med Vertikal, så ordner de med bestilling av time hos oss. 

Ofte stilte spørsmål

Møt opp som avtalt da undersøkelse stort sett kan gjennomføres. I noen tilfeller vil man dog ikke ta vevsprøver eller fjerne eventuelle polypper pga blødningsrisiko

Ja, alle funn i forbindelse med undersøkelse formidles muntlig etter undersøkelse. Skriftlig rapport sendes til henvisende lege samme dag. Vevsprøver som sendes inn til videre undersøkelse ved St. Olavs besvares alltid innen en uke etter at vi har mottatt svar. Ventetid på vevsprøver varierer fra 4-8 uker avhengig av påtrykk ved avdeling for patologi ved St. Olav. Mikrobiologiske prøver tar stort sett en uke. Vi sender alltid svar til fastlege og ved funn også til pasient. Det formidles enten via SMS, sikker pasientpost eller brevform. 

Ja, lokalbedøvelse påvirker ikke kjøreevne. Hvis man har fått medisiner inn i blodårene kan man ikke kjøre bil på 24timer. 

Se også innkallingsbrev. Egenandel går på frikort. Dette oppdateres i utgangspunktet automatisk i vårt journalsystem men si gjerne i fra når du kommer til undersøkelse. Forbruksmateriell dekkes ikke av frikortordning. Vi sender link til betaling via SMS etter undersøkelse. Hvis denne ikke betales genereres det automatisk en faktura. Obs, egenandel vil ikke registreres hos Helfo før denne er betalt. Vi sender månedlige oppgjør til Helfo.

Henvisende instans/legekontor skal ordne med transport til Medicus hvis det er behov for det, og vi vil være behjelpelig med hjemreisen. Ved konsultasjoner på helg eller kveld hvor kjørekontor er stengt, må retur være avklart med taxisjåfør før ankomst. Det er da lurt å få telefonnummer til taxi, eventuelt få rekvisisjon til retur før ankomst, da vi ikke kan skrive ut rekvisisjoner manuelt.