Gastroskopi

Gastroskopi er en undersøkelse som tar for seg munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Undersøkelsen gjennomføres ved symptomer som gir mistanke om sykdommer i disse organene.  Vi tilbyr gastroskopi på klinikken i Trondheim.

Symptomer som utredes ved gastroskopi

Viktig å tenke på FØR undersøkelsen:

Undersøkelsen

Selve undersøkelsen tar normalt sett mellom 3-5 minutter, litt avhengig av hvorvidt det tas vevsprøver og eventuelt fjernes polypper.

Du vil få lokalbedøvelse i svelget og i noen tilfeller trengs det beroligende/muskelavslappende medisin. Etter man har fått lokalbedøvelse i svelget legges man i sideleie.

Instrumentet innføres forsiktig i svelget og ned i spiserøret. Du vil ikke ha noen problemer med å puste gjennom både munn og nese underveis. Men enkelte kan oppleve brekninger under undersøkelsen.

Spiserøret inspiseres og videre går man ned i magesekk og tolvfingertarm. Underveis tar man vevsprøver ved behov.

Etter undersøkelsen vil vi informere deg om funn og videre plan etter undersøkelsen. I noen tilfeller kan det ta noen uker å få svar på vevsprøvene.

Du kan reise hjem rett etter undersøkelse. Lokalbedøvelse i svelget henger i vel 30 minutter, og man kan normalt sett spise og drikke etter en time.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om undersøkelsen.

Timebestilling

Du får time for gastroskopi og koloskopi med henvisning fra lege. Be din lege sende henvisning til oss så tar vi snarlig kontakt med deg med forslag til time.

Dersom du har privat helseforsikring hos Vertikal Helse (IF) kan du få time hos oss innen 5 dager med henvisning fra fastlegen din. Ta kontakt med Vertikal, så ordner de med bestilling av time hos oss.