Prisliste – gynekolog og assistert befruktning (IVF)

Under kan du se priser vår ulike tjenester i ulike kategorier. Du velger område ved å klikke på navene til de ulike tjenestene, f.eks. “Bli gravid (IVF)” for å se priser for ulike typer assistert befruktning.

Gynekologi

Gynekologisk helsekontroll

1550,-

Celleprøve hos gynekolog inkl. ultralyd

1550,-

Prevensjonsveiledning

1550,-

Utredning/behandling av blødningsforstyrrelser

1550,-

Utredning/behandling av overgangsaldersplager

1550,-

Utredning/behandling av overgangsaldersplager (30 minutter)

1900,-

Enkel stimulering med ultralydoppfølging

1550,-

Enkel stimulering

1550,-

Monitorering

1550,-

Blodprøve

250,-

Ønsker du ekstratjenester som ekstra prøver, innlegg av spiral, skift av vaginalring, innsetting av implantat, frysebehandling, bedøvelse eller resept kommer dette i tillegg. Det samme gjelder kjøp av eventuelt materiell.

Varierer

Har du henvisning fra lege kan du få time til vår avtalespesialist i Trondheim. Da betaler du en egenandel i henhold til takstplakat for spesialist.

Varierer

Bli gravid (IVF)

Enkeltbehandlinger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd
Prøverørsbehandling (IVF)
Tillegg for mikroinjeksjon (ICSI)
Tillegg for kirurgisk uthenting av sædceller (TESE, TESA eller PESA)

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Behandlingen inkluderer dyrkning til blastocyst, vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo. Ut 2019 får dere også med gratis alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

Hvis det blir totalfrys og ingen tilbakesetting får man en tilbakesetting i et fryseforsøk senere og betaler kun for ultralydene i dette forsøket.

9.000,-
34.500,-
4.000,-
5.000,-

Enkeltbehandlinger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd

9.000,-

Prøverørsbehandling (IVF)

34.500,-

Tillegg for mikroinjeksjon (ICSI)

4.000,-

Tillegg for kirurgisk uthenting av sædceller (TESE, TESA eller PESA)

5.000,-

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Behandlingen inkluderer dyrkning til blastocyst, vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo. Ut 2019 får dere også med gratis alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

Hvis det blir totalfrys og ingen tilbakesetting får man en tilbakesetting i et fryseforsøk senere og betaler kun for ultralydene i dette forsøket.

Pakkeløsninger (39 år eller yngre)

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk
Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk
Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk
Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel, eller når det er foretatt tre tilbakeføringer, fire egguthentinger eller er gått et år. De som velger pakkeløsning og som får fryst ned mange embryo etter første eller andre uthenting og som ikke blir gravid, kan velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel, har forsøkt med 3 inseminasjoner eller 4 oppstartede forsøk.

 • Søknad om 3-pakk vurderes av lege i hvert enkelt tilfelle.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.

Ut 2019 inkluderer prisen også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

19.500,-
69.000,-
77.000,-
87.000,-

Pakkeløsninger (39 år eller yngre)

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk

19.500,-

Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk

69.000,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk

77.000,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

87.000,-

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel, eller når det er foretatt tre tilbakeføringer, fire egguthentinger eller er gått et år. De som velger pakkeløsning og som får fryst ned mange embryo etter første eller andre uthenting og som ikke blir gravid, kan velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel, har forsøkt med 3 inseminasjoner eller 4 oppstartede forsøk.

 • Søknad om 3-pakk vurderes av lege i hvert enkelt tilfelle.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.

Ut 2019 inkluderer prisen også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

Pakkeløsninger (40 år+)

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk
Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk
Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk
Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel, eller når det er foretatt tre tilbakeføringer, fire egguthentinger eller er gått et år. De som velger pakkeløsning og som får fryst ned mange embryo etter første eller andre uthenting og som ikke blir gravid, kan velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel, har forsøkt med 3 inseminasjoner eller 4 oppstartede forsøk.

 • Søknad om 3-pakk vurderes av lege i hvert enkelt tilfelle.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.
 • Årsaken til at prisen er høyere for 40+ enn 39 år eller yngre, henger sammen med at sannsynligheten for at det må benyttes flere forsøk er høyere. 

Ut 2019 inkluderer prisen også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

22.500,-
86.250,-
96.250,-
108.750,-

Pakkeløsninger (40 år+)

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk

22.500,-

Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk

86.250,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk

96.250,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

108.750,-

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel, eller når det er foretatt tre tilbakeføringer, fire egguthentinger eller er gått et år. De som velger pakkeløsning og som får fryst ned mange embryo etter første eller andre uthenting og som ikke blir gravid, kan velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel, har forsøkt med 3 inseminasjoner eller 4 oppstartede forsøk.

 • Søknad om 3-pakk vurderes av lege i hvert enkelt tilfelle.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.
 • Årsaken til at prisen er høyere for 40+ enn 39 år eller yngre, henger sammen med at sannsynligheten for at det må benyttes flere forsøk er høyere. 

Ut 2019 inkluderer prisen også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

Frysebehandlinger

Tilbaksetting av tinte fryste embryo (FER)
Oppbevaring av fryste embryo, per år

Denne behandlingsmetoden forutsetter at det først har vært gjennomført prøverørsbehandling hvor det er blitt fryst ned gode overskuddsembryo. Da slipper man prosessen med stimulering egguthenting.

Prisen for tilbakesetting av tinte embryo inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, tining, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Ut 2019 inkluderer prisen også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

11.250,-
1.750,-

Frysebehandlinger

Tilbaksetting av tinte fryste embryo (FER)

11.250,-

Oppbevaring av fryste embryo, per år

1.750,-

Denne behandlingsmetoden forutsetter at det først har vært gjennomført prøverørsbehandling hvor det er blitt fryst ned gode overskuddsembryo. Da slipper man prosessen med stimulering egguthenting.

Prisen for tilbakesetting av tinte embryo inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, tining, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Ut 2019 inkluderer prisen også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

Høstesyklus (IVF)

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie og vitrifsering (hurtigfrysing). Senere fryseforsøk betales som et normalt fryseforsøk. Ut 2019 inkluderer prisen også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene (RI Witness).

31.000,-

Andre tjenester

Ultralydundersøkelse for behandling ved annen fertilitetsklinikk (eks utlandet)
Hjelp med eggløsning – enkel stimulering med ultralydundersøkelse
Hjelp med eggløsning – enkel stimulering med ultralydundersøkelse, kun med blodprøver (etter vanlig konsultasjon)
Fertilitetscoaching
Fertilitetscoaching, pakke – 3 samtaler
Ekstra ultralydundersøkelser
Nød-IVF (etter enkel stimulering, få egg)

1.550,-
1.550,-

1.550,-
1.150,-
3.000,-
1.550,-
22.000,-

Andre tjenester

Ultralydundersøkelse for behandling ved annen fertilitetsklinikk (eks utlandet)

1.550,-

Hjelp med eggløsning – enkel stimulering med ultralydundersøkelse

1.550,-

Hjelp med eggløsning – enkel stimulering, kun med blodprøver (etter vanlig konsultasjon)

1.550,-

Fertilitetscoaching, en samtale

1.150,-

Fertilitetscoaching, pakke – 3 samtaler

3.000,-

Ekstra ultralydundersøkelser

1.550,-

Nød-IVF (etter enkel stimulering, få egg)

22.000,-

Tilleggsinformasjon

Betalingsutsettelse

Noen ganger kan det være greit å ha muligheten til å ikke betale hele beløpet for behandling på en gang. Derfor har vi inngått avtale med Cresco for å hjelpe par som kommer til oss med betalingsutsettelse. Dere kan velge utsette betalingen i 2, 4, 6 eller 9 måneder. Gebyrene for dette er som følger:

 • 2 måneder = 99,-
 • 4 måneder = 275,-
 • 6 måneder = 349,-
 • 9 måneder = 425,-

Betaler du alt innen forfall er det ingen andre kostnader enn utsettelsesgebyret.

Eventuelt gjenstående beløp får en rentekostnad på 1,75% per måned.

Snakk med oss om betalingsutsettelse hvis dere kan tenke dere en slik ordning.

Avbrudd

Noen ganger kan forsøket bli avbrutt. Hvis dette skjer før egguttak får man tilbakebetalt en del av behandlingen. Skjer det ved eller etter egguttak regnes forsøket som fullført.

Donor

Vi har et samarbeid med den danske sædbanken Cryos. I følge norsk lov må legen velge donor. Vi tar oss av bestillingen, men dere kan selv komme med ønsker rundt hvilke donorer dere ønsker å bruke.

Det finnes to typer profiler på Cryos.dk:

 • Enkel profil: hvis du kun vil vite fysiske karakteristika på donoren.
 • Utvidet profil: Hvis du vil vite litt mer om donoren.

For IUI-behandling trenger vi 1 donorstrå med motilitet 20 eller 2 strå med motilitet 10.
For IVF-behandling trenger vi 1 donorstrå med motilitet 10.

Eksempel på pris av donorstrå med enkel eller utvidet profil og med mobilitet 10 eller 20:

 • 1 strå av donor med enkel profil og motilitet 10: ca 391 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med enkel profil og motilitet 20: ca 632 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med utvidet profil og motilitet 10: 690-861 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med utvidet profil og motilitet 20: 861-1100 Euro + 25% moms.

For å kjøpe donorstrå hos Cryos International må man kjøpe minst én kvotereservasjon (barnerett). Sæddonor kan gi inntil 8 barn fordelt på inntil 6 familier i følge norsk lov.

Faste priser ved kjøp av donorstrå:

 • Frakt fra Cryos til Medicus: 231 euro + 25 % moms = 301 euro
 • Kvotereservasjon (barnerett): 350 euro + 25 % moms = 438 euro (per kvote)
 • Administrasjonsgebyr: 990 kr

Legg merke til at dette er priseksempler og kan avvike fra hva som faktisk blir endelig pris.

Medisiner

Medisinkostnader kommer i tillegg og betales direkte til apotek. Hva det vil koste vil variere: en dame som får høye doser med FSH (Folikkelstimulerende hormon) bruker mer enn en yngre dame som responderer bra på lavere dose.

Et par eksempler på dette:

 • En kvinne som trenger 350 IE (internasjonale enheter) hver dag med FSH vil kunne havne på rundt 15.000,- hvis man inkluderer sprøyte for å blokkere eggløsning og eggløsningssprøyte.
 • Hvis en kvinne trenger mindre hormondoser, eksempelvis 150 IE vil vi havne på 10.000 inkludert alle medisiner.

Medisinene som brukes i støttebehandlingen vil koste mellom 500,- og 1000,- avhengig av preparatet.

Det offentlige dekker medisinkostnader utover 17.730,- under visse kriterier, og dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Fruktbarhetssjekk

Fruktbarhetssjekk par

Fruktbarhetssjekken passer for dere som har forsøkt å bli gravid en stund, er bekymret for fruktbarheten eller ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden. Den er også aktuell for kvinnelige par som ønsker å starte behandling for å bli foreldre. Innholdet i sjekken tilpasses dere og dere får en grundig undersøkelse og råd og veiledning om hva dere eventuelt skal gjøre videre. Prisen inkluderer konsultasjon med legen samt aktuelle blodprøver. Ved undersøkelse av egglederne kommer det i tillegg til en ekstra kostnad for materiell.

2.900,-

Fruktbarhetssjekk – enkeltperson

Fruktbarhetssjekken passer for deg som er bekymret for fruktbarheten eller ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden. For kvinnen inkluderer det en blodprøve, konsultasjon hos gynekolog og en rapport som beskriver fruktbarheten din slik den er i dag. For mannen inkluderer det en sædprøve og en samtale med lege ved behov.. Mannen kan også kun gjøre en enkeltstående sædprøve uten konsultasjon hos lege. Hvis du ønsker å gjøre egglederundersøkelse tilkommer kostnad på materiell.

1.900,-

Sædprøve

En sædprøve tas som regel som en del av en fruktbarhetsutredning eller en fruktbarhetssjekk, men du kan også bestille time for bare dette. Du leverer prøven som du tar enten på klinikken eller hjemme og får svar fra laboratoriet samme dag på telefon.

1.500,-

DNA-skade analyse av sædceller (Sperm Comet-test)

En andre generasjons test for avdekke DNA-skade i sædceller ved mannlig infertilitet. Analysen gjøres hos vår samarbeidspartner Examen i England. Prisen inkluderer transport av spermier til England, DNA analysen samt vurdering og tilbakemelding. Prisen på prøven er noe høyere om den gjøres basert på en prøve med svært få sædceller eller på sædceller hentet ut fra testikkelvev.

6.500,- / 8.500

Ultralyd

Tidlig ultralyd eller ultralyd senere i svangerskapet

1550,-

Forbehold og merknader

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i priser og prosedyrer uten andre forpliktelser enn det som følger enn allerede inngåtte avtaler om behandling. Vi tar forbehold om feil eller endringer i prislisten, spesielt viktig er dette med priser hos eksterne parter slik som Cryos og apotek.  

Ved utsendelse av faktura tilkommer et fakturagebyr.

Prisene gjelder fra 01.09.2019.

Bestill time

Ingen ventetid, ingen henvisning

Kontakt oss

Er du usikker er det bare å ta kontakt