Prisliste – gynekolog og assistert befruktning (IVF)

Under kan du se priser vår ulike tjenester i ulike kategorier. Du velger område ved å klikke på navene til de ulike tjenestene, f.eks. “Assistert befruktning (IVF)” for å se priser for ulike typer assistert befruktning.

Velg behandling
 • Fertilitet
 • Assistert befruktning (IVF)
 • Nedfrysing av egg
 • Gynekologi
 • Digitale konusltasjoner
 • Annet

Fruktbarhetssjekk par

Fra 3.100,-

Fruktbarhetssjekken passer for dere som har forsøkt å bli gravid en stund, er bekymret for fruktbarheten eller ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden. Den er også aktuell for kvinnelige par som ønsker å starte behandling for å bli foreldre. Innholdet i sjekken tilpasses dere og dere får en grundig undersøkelse og råd og veiledning om hva dere eventuelt skal gjøre videre.

For mann og kvinne er det inkludert en sædprøve ved behov. Ved undersøkelse av livmorhule og egglederne kommer det i tillegg til en ekstra kostnad for materiell (350,- – 1.000).

For to kvinner er materiell for undersøkelse av livmorhule og eggledere for én person inkludert.

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Dobbelt fruktbarhetssjekk par – to kvinner hvor begge undersøkes

5.300,-

Denne tjenesten er aktuell for kvinnelige par som ønsker å starte behandling for å bli foreldre og hvor begge partene ønsker en full utredning.

Dette inkluderer utvidet konsultasjonstid samt undersøkelse av livmorhule og eggledere med kontrast for begge kvinnene.

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Fruktbarhetssjekk – enkeltperson eller single/enslige

Fra 2.100,-

Fruktbarhetssjekken passer for deg som er bekymret for fruktbarheten, ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden eller skal til assistert befruktning som singel/enslig. For kvinnen inkluderer det en konsultasjon hos gynekolog hvor du får kartlagt din fruktbarhet. For mannen inkluderer det en sædprøve og en samtale med lege ved behov. Mannen kan også kun gjøre en enkeltstående sædprøve uten konsultasjon hos lege. Ved undersøkelse av livmorhule og eggledere kommer i tillegg kostnader til materiell (350,- – 1.000).

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Sædprøve

1.650,-

En sædprøve tas som regel som en del av en fruktbarhetsutredning eller en fruktbarhetssjekk, men du kan også bestille time for bare dette. Du leverer prøven som du tar enten på klinikken eller hjemme og får svar fra laboratoriet samme dag på telefon.

DNA-skade analyse av sædceller (Sperm Comet-test)

6.500,- / 8.500

En andre generasjons test for avdekke DNA-skade i sædceller ved mannlig infertilitet. Analysen gjøres hos vår samarbeidspartner Examen i England. Prisen inkluderer transport av spermier til England, DNA analysen samt vurdering og tilbakemelding. Prisen på prøven er noe høyere om den gjøres basert på en prøve med svært få sædceller eller på sædceller hentet ut fra testikkelvev.

Få oversikt med vår prisguide

Synes du prisene for IVF er uoversiktlige? Registrer deg for å få vår økonomiguide her.

Delbetaling

Vi har en avtale med Svea Finans om betalingsutsettelse og delbetaling.

Les mer om avtalen og søk på bunnen av denne siden.

Enkeltbehandlinger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd

9.500,-

Prøverørsbehandling (IVF)

35.500,-*

Tillegg for mikroinjeksjon (ICSI)

4.000,-

Tillegg for kirurgisk uthenting av sædceller (TESE, TESA eller PESA)

5.000,-

*Obligatorisk tilleggskostnad per forsøk for RI Witness (ikke ved IUI)

950,-

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Behandlingen inkluderer dyrkning til blastocyst, vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo. I tillegg kommer den obligatoriske tilleggskostnaden på 950,- per forsøk for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Hvis det blir totalfrys og ingen tilbakesetting får man tilbakesettingen i et nytt fryseforsøk senere og for dette betaler dere kun 3000,- (vanlig pris er 11.250,)

Pakkeløsninger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk

21.000,-

Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk

71.000,-*

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk

79.000,-*

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

89.000,-*

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness (ikke ved IUI)

1.900,-

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel eller foretatt 3 egguthentinger. Får dere fryst ned embryo kan dere velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel eller har forsøkt med 3 inseminasjoner. Ved eventuelle avbrudd blir man fakturert separat for ultralyder.

 • Alle våre pakkeløsninger har en øvre aldersgrense på 42 år. For 42 år og yngre vil det likevel være en individuell vurdering fra gynekologen hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens alder og eggreserve.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.
 • Pakken må brukes innen 18 måneder

RI Witness – Elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium. Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Frysebehandlinger

Tilbaksetting av tinte fryste embryo (FER)

12.250,-*

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness

550,-

Oppbevaring av fryste embryo, per år

1.950,-

Denne behandlingsmetoden forutsetter at det først har vært gjennomført prøverørsbehandling hvor det er blitt fryst ned gode overskuddsembryo. Da slipper man prosessen med stimulering egguthenting.

Prisen for tilbakesetting av tinte embryo inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, tining, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

I tillegg kommer den obligatoriske tilleggskostnaden på 550,- per forsøk for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Eggdonasjon (2 blastocyster)

90.000,-*

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness

950,-

Prisen for eggdonasjon inkluderer nedfrysing av mannens sperm, transport til vår samarbeidsklinikk i Finland, alt arbeid og kostnader med matching, rekruttering, stimulering av donor, befruktning av et visst antall egg, transport av 2 høykvalitets embryo(er) tilbake fra Finland til Norge samt tilbakeføring av ett opptint embryo. Eventuell tilbakeføring av det andre embryoet gjøres i henhold til pris for fryse-tine syklus.

Prisen på 90.000,- baserer seg på at man forsøker å framskaffe 2 høykvalitets blastocyster (befruktede egg, dag 5). Hvis det enten blir færre eller flere embryo enn det man i utgangspunktet har allokert egg for, tilkommer det enten en reduksjon eller økning i prisen på 15 000,- . Blir det f.eks. bare ett befruktet egg, reduseres prisen til 75.000, -.  Blir det 3 eller flere befruktede egg blir prisen 105.000.

Man betaler inn et forskudd på 12.500,- som dekker kostnadene ved en eventuelt avbrutt prosess. 

Ved svært nedsatt sædkvalitet etter en non-obstruktiv TESE kan det tilkomme et tillegg på 7500,- som følge av ekstra arbeid. Dette avtales individuelt.

Det er også mulig å bestille flere embryo mot en høyere pris. Da planlegger vi å framskaffe 3 høykvalitets blastocyster (110.000,-) eller 4 høykvalitets blastocyster (125.000,-). Forskjellen fra kostnaden på 105.000 som er nevnt lengre opp ved 3 eller flere blastocyster, er at man i dette tilfellet aktivt forsøker å få til 3 eller 4, mens man ved en vanlig bestilling til 90.000 aktivt forsøker å få 2, men kan være heldig å få flere. Ta kontakt med oss for mer informasjon ved ønske om dette. 

RI Witness – Elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium. Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Partnerdonasjon

42.750,-*

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness

950,-

Partnerdonasjon 3-pakk

85.500,-*

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness

1900,-

Prisen for partnerdonasjon inkluderer egguthenting fra partner som donerer egg, IVF-behandling og tilbakesetting av embryo i parter som mottar eggdonasjonen. Kostnader for donorsæd kommer i tillegg og vil variere. Du kan lese mer om donorkostander i tilleggsinformasjon nedenfor og i vår Økonomi guide.

Alle våre pakkeløsninger har en øvre aldersgrense på 42 år. For 42 år og yngre vil det likevel være en individuell vurdering fra gynekolog hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens alder og eggreserve.

RI Witness – Elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium. Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Høstesyklus (IVF)

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie og vitrifsering (hurtigfrysing). Senere fryseforsøk betales som et normalt fryseforsøk.

32.000,-*

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness

950,-

RI Witness – Elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium. Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Andre tjenester

Obligatorisk tilleggskostnad for Ri Witness (fersk/fryseforsøk)

950,-/550,-

Nedfrysing av sperm

5.000,-

Ultralydundersøkelse for behandling ved annen fertilitetsklinikk (eks utlandet)

1.590,-

Hjelp med eggløsning – enkel stimulering med ultralydundersøkelse

1.590,-

Hjelp med eggløsning – enkel stimulering med ultralydundersøkelse, kun med blodprøver (etter vanlig konsultasjon)

1.590,-

Administrativ kostnad ved overflytting av celler eller vev til annen klinikk

2.500,-

Fertilitetscoaching

1.150,-

Fertilitetscoaching, pakke – 3 samtaler

3.000,-

Ekstra ultralydundersøkelser

1.590,-

Nød-IVF (etter enkel stimulering, få egg)

22.000,-

Tilleggsinformasjon

RI Witness er et unikt elektronisk sporings- og bevitningssystem som er installert på alle våre laboratorier. Per 2019 er vi eneste klinikk i Norge med et slikt system. Kostnadene ved dette systemet er høye og for å kunne ha muligheten til å tilby dette til våre pasienter må vi ta betalt en mindre ekstrakostnad per behandling som dekker de ekstra materialene som er nødvendig. Les mer om systemet her.

Noen ganger kan forsøket bli avbrutt. Hvis dette skjer før egguttak får man tilbakebetalt en del av behandlingen. Skjer det ved eller etter egguttak regnes forsøket som fullført.

Vi har et samarbeid med den danske sædbanken Cryos. I følge norsk lov må legen velge donor. Vi tar oss av bestillingen, men dere kan selv komme med ønsker rundt hvilke donorer dere ønsker at vi skal velge mellom.

Det finnes to typer profiler på Cryos.dk:

 • Enkel profil: hvis du kun vil vite fysiske karakteristika på donoren.
 • Utvidet profil: Hvis du vil vite litt mer om donoren.

For IUI-behandling trenger vi 1 donorstrå med motilitet 20 eller 2 strå med motilitet 10.
For IVF-behandling trenger vi 1 donorstrå med motilitet 10.

Eksempel på pris av donorstrå med enkel eller utvidet profil og med mobilitet 10 eller 20:

 • 1 strå av donor med enkel profil og motilitet 10: ca 403 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med enkel profil og motilitet 20: ca 652 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med utvidet profil og motilitet 10: 711-1078 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med utvidet profil og motilitet 20: 888-1348 Euro + 25% moms.

For å kjøpe donorstrå hos Cryos International må man kjøpe 1 familiekvote (tidligere omtalt som “barnerett”). Sæddonor kan gi til inntil 6 familier per donor i følge norsk lov. Det er også mulig å reservere en del donorsperm til framtidige behandlinger og her kommer det på et reservasjonsgebyr som avhenger av lengde på tiden man reserverer.

Faste priser ved kjøp av donorstrå:

 • Frakt fra Cryos til Medicus: 253 euro + 25 % moms = 316 euro
 • Familiekvote (tidligere omtalt som “barnerett”): 350 euro + 25 % moms = 438 euro. Denne trenger man kun 1 av selv om man skal bruke samme donor flere ganger.
 • Administrasjonsgebyr: 1400 kr

Legg merke til at dette er priseksempler og kan avvike fra hva som faktisk blir endelig pris.

Medisinkostnader kommer i tillegg og betales direkte til apotek. Hva det vil koste vil variere: en dame som får høye doser med FSH (Folikkelstimulerende hormon) bruker mer enn en yngre dame som responderer bra på lavere dose.

Et par eksempler på dette:

 • En kvinne som trenger 350 IE (internasjonale enheter) hver dag med FSH vil kunne havne på rundt 15.000,- hvis man inkluderer sprøyte for å blokkere eggløsning og eggløsningssprøyte.
 • Hvis en kvinne trenger mindre hormondoser, eksempelvis 150 IE vil vi havne på 10.000 inkludert alle medisiner.

Medisinene som brukes i støttebehandlingen vil koste mellom 500,- og 1000,- avhengig av preparatet.

Det offentlige dekker medisinkostnader utover 17.730,- under visse kriterier, og dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Delbetaling og betalingsutsettelse

Vi har en avtale med Svea Finans om betalingsutsettelse og delbetaling.

Når du inngår avtale om behandling hos oss får du en link på SMS hvor du kan betale med kort, velge faktura, eller velge delbetaling eller betalingsutsettelse. Ved kostnader over 10 000 kr kan du kun velge mellom faktura eller delbetaling.

Du velger enkelt på telefonen om du ønsker 3 måneder rente- og avdragsfri nedbetaling eller nedbetaling over 6, 12 eller 24 mnd.

Søknaden forutsetter en kredittsjekk, som gjøres med en gang. Du kan enkelt søke selv i fred og ro, uten at klinikken får beskjed dersom du mot formodning skulle få et avslag. Når kredittsjekken er godkjent velger du den nedbetalingstiden som passer deg best. Både beløp og nedbetalingstid kan endres i etterkant. Deretter gjenstår det kun å signere med BankID.

Svea sender deg faktura i henhold til nedbetalingstiden du har valgt.

Forundersøkelse og veiledning

2.000,-

Én egguthenting inkl. nedfrysing

29.000,-*

* Obligatorisk tilleggskostnad per forsøk for RI Witness. 

950,-

Prisen inkluderer all oppfølging nødvendig, fra behandlingsplanlegging til ultralydoppfølging under stimulering, egguthenting og nedfrysing av egg.

* Tilleggskostnaden er for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Årlig oppbevaring av egg i flytende nitrogen

Faktureres etterskuddsvis, første gang et år etter nedfrysing

4.000,-

Pakkeløsning: 3 egguthentinger inkl. nedfrysing

75.000,-*

* Obligatorisk tilleggskostnad per forsøk for RI Witness. 

2850,-

Ønsker du 3 egguthentinger får du den tredje egguthentingen til en redusert pris.

* Tilleggskostnaden er for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Duostim eggfrys

58.000,-*

* Obligatorisk tilleggskostnad per forsøk for RI Witness. 

1900,-

Ved duostim gjennomfører vi to stimuleringer og to egguthentinger etterhverandre for å få ut så mange egg som mulig på kortest mulig tid.

* Tilleggskostnaden er for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Gynekologisk helsekontroll

1590,-

Celleprøve hos gynekolog inkl. ultralyd

1590,-

Tidlig ultralyd eller ultralyd senere i svangerskapet

1590,-

NIPT-test inkludert veiledning, ultralyd, blodprøve, analyse og oppfølging

9200,-

Prevensjonsveiledning

1590,-

Utredning/behandling av blødningsforstyrrelser

1590,-

Utredning/behandling av overgangsaldersplager, utvidet konsultasjonstid (30 minutter)

1900,-

Enkel stimulering med ultralydoppfølging

1590,-

Enkel stimulering med blodprøveoppfølging (blodprøveoppfølging inntil 3 sykluser)

2550,-

Monitorering

1590,-

Blodprøve

290,-

Ønsker du ekstratjenester som ekstra prøver, innlegg av spiral, skift av vaginalring, innsetting av implantat, frysebehandling, bedøvelse eller resept kommer dette i tillegg. Det samme gjelder kjøp av eventuelt materiell.

Varierer

Har du henvisning fra lege kan du få time til vår avtalespesialist i Trondheim. Da betaler du en egenandel i henhold til takstplakat for spesialist.

Varierer

Kom i gang – samtale (fertilitet)

950,-

Second opinon – samtale (fertilitet)

950,-

Fertilitetscoaching

1150,-

Overgangsalder

950,-

Overgangsalder – utvidet (30 min)

1800,-

Prevensjonsveiledning

950,-

Gynekologi/gynekologiske problemstillinger

950,-

Rådgivning under svangerskap

950,-

Fakturagebyr

65,-

Resept

150,-

Forbehold og merknader

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i priser og prosedyrer uten andre forpliktelser enn det som følger enn allerede inngåtte avtaler om behandling. Vi tar forbehold om feil eller endringer i prislisten, spesielt viktig er dette med priser hos eksterne parter slik som Cryos og apotek.  

Ved utsendelse av faktura tilkommer et fakturagebyr.

Prisene gjelder fra 15.01.2021.