Prisliste – gynekolog og assistert befruktning (IVF)

Under kan du se priser vår ulike tjenester i ulike kategorier. Du velger område ved å klikke på navene til de ulike tjenestene, f.eks. “Bli gravid (IVF)” for å se priser for ulike typer assistert befruktning.

Gynekologi

Gynekologisk helsekontroll

1550,-

Celleprøve hos gynekolog inkl. ultralyd

1550,-

Prevensjonsveiledning

1550,-

Utredning/behandling av blødningsforstyrrelser

1550,-

Utredning/behandling av overgangsaldersplager

1550,-

Utredning/behandling av overgangsaldersplager, utvidet konsultasjonstid (30 minutter)

1900,-

Enkel stimulering med ultralydoppfølging

1550,-

Enkel stimulering med blodprøveoppfølging (blodprøveoppfølging inntil 3 sykluser)

2550,-

Monitorering

1550,-

Blodprøve

290,-

Ønsker du ekstratjenester som ekstra prøver, innlegg av spiral, skift av vaginalring, innsetting av implantat, frysebehandling, bedøvelse eller resept kommer dette i tillegg. Det samme gjelder kjøp av eventuelt materiell.

Varierer

Har du henvisning fra lege kan du få time til vår avtalespesialist i Trondheim. Da betaler du en egenandel i henhold til takstplakat for spesialist.

Varierer

Assistert befruktning (IVF)

Få oversikt med vår prisguide

Synes du prisene for IVF er uoversiktlige? Registrer deg for å få vår økonomiguide her.

FÅ GRATIS ØKONOMIGUIDE

Delbetaling

Vi har en avtale med Svea Finans om betalingsutsettelse og delbetaling.

Les mer om avtalen og søk på bunnen av denne siden.

Enkeltbehandlinger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd
Prøverørsbehandling (IVF)
Tillegg for mikroinjeksjon (ICSI)
Tillegg for kirurgisk uthenting av sædceller (TESE, TESA eller PESA)
*Obligatorisk tilleggskostnad per forsøk for RI Witness (ikke ved IUI)

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Behandlingen inkluderer dyrkning til blastocyst, vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo. I tillegg kommer den obligatoriske tilleggskostnaden på 950,- per forsøk for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Hvis det blir totalfrys og ingen tilbakesetting får man tilbakesettingen i et nytt fryseforsøk senere og for dette betaler dere kun 3000,- (vanlig pris er 11.250,)

9.000,-
34.500,-*
4.000,-
5.000,-
950,-

Enkeltbehandlinger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd

9.000,-

Prøverørsbehandling (IVF)

34.500,-*

Tillegg for mikroinjeksjon (ICSI)

4.000,-

Tillegg for kirurgisk uthenting av sædceller (TESE, TESA eller PESA)

5.000,-

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness

950,-

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Behandlingen inkluderer dyrkning til blastocyst, vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo. I tillegg kommer den obligatoriske tilleggskostnaden på 950,- per forsøk for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Hvis det blir totalfrys og ingen tilbakesetting får man tilbakesettingen i et nytt fryseforsøk senere og for dette betaler dere kun 3000,- (vanlig pris er 11.250,)

Pakkeløsninger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk
Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk
Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk
Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk
*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness (ikke ved IUI)

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel eller foretatt 3 egguthentinger. Får dere fryst ned embryo kan dere velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel, har forsøkt med 3 inseminasjoner eller 4 oppstartede forsøk.

 • Gynekologen foretar en individuell vurdering hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens alder og eggreserve.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.
 • Pakken må brukes innen 18 måneder

19.500,-
69.000,-*
77.000,-*
87.000,-*
1.800,-

Pakkeløsninger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk

19.500,-

Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk

69.000,-*

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk

77.000,-*

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

87.000,-*

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness (ikke ved IUI)

1.800,-

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk
Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk
Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk
Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk
*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness (ikke ved IUI)

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker som er brukt opp hvis man oppnår fødsel eller foretatt 3 egguthentinger. Får dere fryst ned embryo kan dere velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel, har forsøkt med 3 inseminasjoner eller 4 oppstartede forsøk.

 • Gynekologen foretar en individuell vurdering hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens alder og eggreserve.
 • Beløpet betales før første egguthenting eller inseminasjon.
 • Pakken må brukes innen 18 måneder

Frysebehandlinger

Tilbaksetting av tinte fryste embryo (FER)
*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness
Oppbevaring av fryste embryo, per år

Denne behandlingsmetoden forutsetter at det først har vært gjennomført prøverørsbehandling hvor det er blitt fryst ned gode overskuddsembryo. Da slipper man prosessen med stimulering egguthenting.

Prisen for tilbakesetting av tinte embryo inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, tining, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

I tillegg kommer den obligatoriske tilleggskostnaden på 550,- per forsøk for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

11.250,-*
550,-
1.750,-

Frysebehandlinger

Tilbaksetting av tinte fryste embryo (FER)

11.250,-

*Obligatorisk tilleggskostnad for RI Witness

550,-*

Oppbevaring av fryste embryo, per år

1.750,-

Denne behandlingsmetoden forutsetter at det først har vært gjennomført prøverørsbehandling hvor det er blitt fryst ned gode overskuddsembryo. Da slipper man prosessen med stimulering egguthenting.

Prisen for tilbakesetting av tinte embryo inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, tining, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

I tillegg kommer den obligatoriske tilleggskostnaden på 550,- per forsøk for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

Høstesyklus (IVF)

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie og vitrifsering (hurtigfrysing). Senere fryseforsøk betales som et normalt fryseforsøk.

I tillegg kommer en obligatorisk tilleggskostnad på 950,- per forsøk for elektronisk bevitning og sporing av alle dine celler og vev i vårt laboratorium (RI Witness). Les mer om systemet og hvorfor denne kostnaden kommer til her.

31.000,-

Andre tjenester

Obligatorisk tilleggskostnad for Ri Witness (fersk/fryseforsøk)
Ultralydundersøkelse for behandling ved annen fertilitetsklinikk (eks utlandet)
Hjelp med eggløsning – enkel stimulering med ultralydundersøkelse
Hjelp med eggløsning – enkel stimulering med ultralydundersøkelse, kun med blodprøver (etter vanlig konsultasjon)
Fertilitetscoaching
Fertilitetscoaching, pakke – 3 samtaler
Ekstra ultralydundersøkelser
Nød-IVF (etter enkel stimulering, få egg)

950,-/550,-
1.550,-
1.550,-

1.550,-
1.150,-
3.000,-
1.550,-
22.000,-

Andre tjenester

Obligatorisk tilleggskostnad for elektronisk bevitning og sporing av alle celler og vev

950,- (fersk forsøk) og 550,- (fryseforsøk)

Ultralydundersøkelse for behandling ved annen fertilitetsklinikk (eks utlandet)

1.550,-

Hjelp med eggløsning – enkel stimulering med ultralydundersøkelse

1.550,-

Hjelp med eggløsning – enkel stimulering, kun med blodprøver (etter vanlig konsultasjon)

1.550,-

Fertilitetscoaching, en samtale

1.150,-

Fertilitetscoaching, pakke – 3 samtaler

3.000,-

Ekstra ultralydundersøkelser

1.550,-

Nød-IVF (etter enkel stimulering, få egg)

22.000,-

Fertilitet

Fruktbarhetssjekk par

Fruktbarhetssjekken passer for dere som har forsøkt å bli gravid en stund, er bekymret for fruktbarheten eller ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden. Den er også aktuell for kvinnelige par som ønsker å starte behandling for å bli foreldre. Innholdet i sjekken tilpasses dere og dere får en grundig undersøkelse og råd og veiledning om hva dere eventuelt skal gjøre videre.

For mann og kvinne er det inkludert en sædprøve ved behov. Ved undersøkelse av livmorhule og egglederne kommer det i tillegg til en ekstra kostnad for materiell (350,- – 1.000).

For to kvinner er materiell for undersøkelse av livmorhule og eggledere for én person inkludert.

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Fra 2.900,-

Dobbelt fruktbarhetssjekk par – to kvinner hvor begge undersøkes

Denne tjenesten er aktuell for kvinnelige par som ønsker å starte behandling for å bli foreldre og hvor begge partene ønsker en full utredning.

Dette inkluderer utvidet konsultasjonstid samt undersøkelse av livmorhule og eggledere med kontrast for begge kvinnene.

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

5.000,-

Fruktbarhetssjekk – enkeltperson eller single/enslige

Fruktbarhetssjekken passer for deg som er bekymret for fruktbarheten, ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden eller skal til assistert befruktning som singel/enslig. For kvinnen inkluderer det en konsultasjon hos gynekolog hvor du får kartlagt din fruktbarhet. For mannen inkluderer det en sædprøve og en samtale med lege ved behov. Mannen kan også kun gjøre en enkeltstående sædprøve uten konsultasjon hos lege. Ved undersøkelse av livmorhule og eggledere kommer i tillegg kostnader til materiell (350,- – 1.000).

Eventuelle blodprøver kommer i tillegg og betales der man tar blodprøven, normalt hos oss, lokalt legekontor/sykehus eller Fürst.

Fra 1.900,-

Sædprøve

En sædprøve tas som regel som en del av en fruktbarhetsutredning eller en fruktbarhetssjekk, men du kan også bestille time for bare dette. Du leverer prøven som du tar enten på klinikken eller hjemme og får svar fra laboratoriet samme dag på telefon.

1.500,-

DNA-skade analyse av sædceller (Sperm Comet-test)

En andre generasjons test for avdekke DNA-skade i sædceller ved mannlig infertilitet. Analysen gjøres hos vår samarbeidspartner Examen i England. Prisen inkluderer transport av spermier til England, DNA analysen samt vurdering og tilbakemelding. Prisen på prøven er noe høyere om den gjøres basert på en prøve med svært få sædceller eller på sædceller hentet ut fra testikkelvev.

6.500,- / 8.500

Ultralyd

Tidlig ultralyd eller ultralyd senere i svangerskapet

1550,-

Digitale konusltasjoner

Fruktbarhetssjekk

900,-

Samtale om mannlig fertilitet (engelsk)

900,-

Ekspertvurdering/second opinon fertilitetsbehandling

900,-

Veiledningssamtale om valg av donor ved assistert befruktning

600,-

Prevensjonsveiledning

900,-

Gynekologi generell

900,-

Samtale om overgangsaldersplager (30 min)

1750,-

Samtale for deg som er gravid

900,-

Annet

Utlevering av journal

Fakturagebyr

Resept

165,-

65,-

150,-

Tilleggsinformasjon

Hva er RI Witness?

RI Witness er et unikt elektronisk sporings- og bevitningssystem som er installert på alle våre laboratorier. Per 2019 er vi eneste klinikk i Norge med et slikt system. Kostnadene ved dette systemet er høye og for å kunne ha muligheten til å tilby dette til våre pasienter må vi ta betalt en mindre ekstrakostnad per behandling som dekker de ekstra materialene som er nødvendig. Les mer om systemet her.

Avbrudd

Noen ganger kan forsøket bli avbrutt. Hvis dette skjer før egguttak får man tilbakebetalt en del av behandlingen. Skjer det ved eller etter egguttak regnes forsøket som fullført.

Donor

Vi har et samarbeid med den danske sædbanken Cryos. I følge norsk lov må legen velge donor. Vi tar oss av bestillingen, men dere kan selv komme med ønsker rundt hvilke donorer dere ønsker at vi skal velge mellom.

Det finnes to typer profiler på Cryos.dk:

 • Enkel profil: hvis du kun vil vite fysiske karakteristika på donoren.
 • Utvidet profil: Hvis du vil vite litt mer om donoren.

For IUI-behandling trenger vi 1 donorstrå med motilitet 20 eller 2 strå med motilitet 10.
For IVF-behandling trenger vi 1 donorstrå med motilitet 10.

Eksempel på pris av donorstrå med enkel eller utvidet profil og med mobilitet 10 eller 20:

 • 1 strå av donor med enkel profil og motilitet 10: ca 403 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med enkel profil og motilitet 20: ca 652 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med utvidet profil og motilitet 10: 711-1078 Euro + 25% moms.
 • 1 strå av donor med utvidet profil og motilitet 20: 888-1348 Euro + 25% moms.

For å kjøpe donorstrå hos Cryos International må man kjøpe 1 familiekvote (tidligere omtalt som “barnerett”). Sæddonor kan gi til inntil 6 familier per donor i følge norsk lov. Det er også mulig å reservere en del donorsperm til framtidige behandlinger og her kommer det på et reservasjonsgebyr som avhenger av lengde på tiden man reserverer.

Faste priser ved kjøp av donorstrå:

 • Frakt fra Cryos til Medicus: 241 euro + 25 % moms = 301 euro
 • Familiekvote (tidligere omtalt som “barnerett”): 350 euro + 25 % moms = 438 euro. Denne trenger man kun 1 av selv om man skal bruke samme donor flere ganger.
 • Administrasjonsgebyr: 1400 kr

Legg merke til at dette er priseksempler og kan avvike fra hva som faktisk blir endelig pris.

Medisiner

Medisinkostnader kommer i tillegg og betales direkte til apotek. Hva det vil koste vil variere: en dame som får høye doser med FSH (Folikkelstimulerende hormon) bruker mer enn en yngre dame som responderer bra på lavere dose.

Et par eksempler på dette:

 • En kvinne som trenger 350 IE (internasjonale enheter) hver dag med FSH vil kunne havne på rundt 15.000,- hvis man inkluderer sprøyte for å blokkere eggløsning og eggløsningssprøyte.
 • Hvis en kvinne trenger mindre hormondoser, eksempelvis 150 IE vil vi havne på 10.000 inkludert alle medisiner.

Medisinene som brukes i støttebehandlingen vil koste mellom 500,- og 1000,- avhengig av preparatet.

Det offentlige dekker medisinkostnader utover 17.730,- under visse kriterier, og dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Delbetaling og betalingsutsettelse

Vi har en avtale med Svea Finans om betalingsutsettelse og delbetaling.

Når du inngår avtale om behandling hos oss får du en link på SMS hvor du kan betale med kort, velge faktura, eller velge delbetaling eller betalingsutsettelse.

Du velger enkelt på telefonen om du ønsker 3 måneder rente- og avdragsfri nedbetaling eller nedbetaling over 6, 12 eller 24 mnd.

Søknaden forutsetter en kredittsjekk, som gjøres med en gang. Du kan enkelt søke selv i fred og ro, uten at klinikken får beskjed dersom du mot formodning skulle få et avslag. Når kredittsjekken er godkjent velger du den nedbetalingstiden som passer deg best. Både beløp og nedbetalingstid kan endres i etterkant. Deretter gjenstår det kun å signere med BankID.

Svea sender deg faktura i henhold til nedbetalingstiden du har valgt.

Forbehold og merknader

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i priser og prosedyrer uten andre forpliktelser enn det som følger enn allerede inngåtte avtaler om behandling. Vi tar forbehold om feil eller endringer i prislisten, spesielt viktig er dette med priser hos eksterne parter slik som Cryos og apotek.  

Ved utsendelse av faktura tilkommer et fakturagebyr.

Prisene gjelder fra 01.02.2020.

Bestill time

På klinikk eller digital

Kontakt oss

Er du usikker er det bare å ta kontakt