Pris i Trondheim, Oslo og Stavanger

Hos våre private gynekologer i Trondheim, Oslo og Stavanger kan du bestille time direkte, uten henvisning fra lege. Ofte vil du kunne få time samme dag hvis det er nødvendig. Ved utsendelse av faktura tilkommer et fakturagebyr på 56,-. Prisene gjelder fra 02.01.2019. Det tas forbehold om feil eller endringer i prisene.

Fruktbarhetssjekk

Fruktbarhetssjekk par

Fruktbarhetssjekken passer for dere som har forsøkt å bli gravid en stund, er bekymret for fruktbarheten eller ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden. Her møter dere en spesialist innen fruktbarhetsutredning og dere får undersøkt alle nødvendige forhold inkludert livmorhulen og egglederne ved behov. I tillegg inkluderer undersøkelsen en blodprøve av hver samt sædprøve.

2.900,-

Fruktbarhetssjekk – enkeltperson

Fruktbarhetssjekken passer for deg som er bekymret for fruktbarheten eller ønsker å bruke informasjonen til å bedre planlegge framtiden. For kvinnen inkluderer det en blodprøve, konsultasjon hos gynekolog og en rapport som beskriver fruktbarheten din slik den er i dag. For mannen inkluderer det en sædprøve og en samtale med lege. Mannen kan også kun gjøre en enkeltstående sædprøve uten konsultasjon hos lege. Hvis du ønsker å gjøre egglederundersøkelse tilkommer en kostnad på 1000,- for materiell.

1.900,-

Sædprøve

En sædprøve tas som regel som en del av en fruktbarhetsutredning eller en fruktbarhetssjekk, men du kan også bestille time for bare dette. Du leverer prøven som du tar enten på klinikken eller hjemme og får svar fra laboratoriet samme dag på telefon.

1.500,-

DNA-skade analyse av sædceller (Sperm Comet-test)

En andre generasjons test for avdekke DNA-skade i sædceller ved mannlig infertilitet. Analysen gjøres hos vår samarbeidspartner Examen i England. Prisen inkluderer transport av spermier til England, DNA analysen samt vurdering og tilbakemelding. Prisen på prøven er noe høyere om den gjøres basert på en prøve med svært få sædceller eller på sædceller hentet ut fra testikkelvev.

6.500,- / 8.500

Bli gravid

Enkeltbehandlinger

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd

9.000,-

Prøverørsbehandling (IVF)

33.500,-

Tillegg for mikroinjeksjon (ICSI)

4.000,-

Tillegg for kirurgisk uthenting av sædceller (TESE, TESA eller PESA)

5.000,-

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Behandlingen inkluderer dyrkning til blastocyst, vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo. Prisen inkluderer også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene der vi har dette installert (RI Witness).

Hvis det blir totalfrys og ingen tilbakesetting får man en tilbakesetting i et fryseforsøk senere og betaler kun for ultralydene i dette forsøket.

Pakkeløsninger (39 år eller yngre)

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk

19.500,-

Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk

67.000,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk

75.000,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

85.000,-

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Behandlingen inkluderer dyrkning til blastocyst, vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo. Prisen inkluderer også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene der vi har dette installert (RI Witness).

Pakkeløsninger (40 år+)

Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk

22.500,-

Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk

83.750,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk

91.750,-

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk

106.250,-

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Behandlingen inkluderer dyrkning til blastocyst, vitrifisering (hurtigfrysing) av eventuelle overskuddsembryo. Prisen inkluderer også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene der vi har dette installert (RI Witness).

Frysebehandlinger

Tilbaksetting av tinte fryste embryo (FER)

9.750,-

Oppbevaring av fryste embryo, per år

1.750,-

Denne behandlingsmetoden forutsetter at det først har vært gjennomført prøverørsbehandling hvor det er blitt fryst ned gode overskuddsembryo. Da slipper man prosessen med stimulering egguthenting.

Prisen for tilbakesetting av tinte embryo inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, tining, tilbakesetting og eventuell graviditetsultralyd (1 stk).

Prisen inkluderer også alt materiell for elektronisk bevitning av laboratorieprosessene der vi har dette installert (RI Witness).

Høstesyklus (IVF)

Prøverørsbehandlingen inkluderer forberedelse av behandlingsplan, opp til tre ultralydundersøkelser utført på våre egne klinikker, egguttak, dyrkning i vårt laboratorie og vitrifsering (hurtigfrysing). Senere fryseforsøk betales som et normalt fryseforsøk.

30.000,-

Andre tjenester

Ultralydundersøkelse for behandling ved annen fertilitetsklinikk (eks utlandet)

1.500,-

Enkel stimulering med ultralydundersøkelse

1.450,-

Enkel stimulering, kun med blodprøver (etter vanlig konsultasjon)

1.600,-

Skraping av livmorens slimhinne

1.500,-

Veiledningssamtale med terapeut, pakke – 3 samtaler

1.150,-

Veiledningssamtale, pakke – 3 samtaler

3.000,-

Ekstra ultralydundersøkelser

1.450,-

Nød-IVF

18.000,-

Tilleggsinformasjon

Om pakkeløsningene

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker hvor det inngår opptill tre tilbakeføringer eller opptil fire egguthentinger, men du betaler bare for to. Beløpet er brukt opp hvis man oppnår fødsel, eller når det er foretatt tre tilbakeføringer, fire egguthentinger eller er gått et år. De som velger pakkeløsning og som får fryst ned mange embryo etter første eller andre uthenting og som ikke blir gravid, kan velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel eller har forsøkt med 3 inseminasjoner.

 • Søknad om 3-pakk vurderes av lege i hvert enkelt tilfelle.
 • Beløpet betales før første egguthenting.
 • Årsaken til at prisen for pakkeløsningene for de over 39 år er høyere henger sammen med sannsynligheten for å lykkes.

Betalingsutsettelse

Noen ganger kan det være greit å ha muligheten til å ikke betale hele beløpet for behandling på en gang. Derfor har vi inngått avtale med Cresco for å hjelpe par som kommer til oss med betalingsutsettelse. Dere kan velge utsette betalingen i 2, 4, 6 eller 9 måneder. Gebyrene for dette er som følger:

 • 2 måneder = 99,-
 • 4 måneder = 275,-
 • 6 måneder = 349,-
 • 9 måneder = 425,-

Betaler du alt innen forfall er det ingen andre kostnader enn utsettelsesgebyret.

Eventuelt gjenstående beløp får en rentekostnad på 1,75% per måned.

Snakk med oss om betalingsutsettelse hvis dere kan tenke dere en slik ordning.

Avbrudd

Noen ganger kan forsøket bli avbrutt. Hvis dette skjer før egguttak får man tilbakebetalt en del av behandlingen. Skjer det ved eller etter egguttak regnes forsøket som fullført.

Donor

Vi har et samarbeid med den danske sædbanken Cryos. Vi hjelper dere med bestilling, men dere kan selv komme med ønsker rundt hvilke donorer dere ønsker å bruke.

Det finnes to typer profiler på Cryos.dk:

 • Enkel profil: hvis du kun vil vite fysiske karakteristika på donoren.
 • Utvidet profil: Hvis du vil vite litt mer om donoren.

For IUI-behandling trenger vi 1 donorstrå med motilitet 20 eller 2 strå med motilitet 10.
For IVF-behandling trenger vi 1 donorstrå med motilitet 10.

Eksempel på pris av donorstrå med enkel eller utvidet profil og med mobilitet 10 eller 20:

 • 1 strå av donor med enkel profil og motilitet 10: 414 euro + 25 % moms = 518 euro.
 • 1 strå av donor med enkel profil og motilitet 20: 668 euro + 25 % moms = 835 euro.
 • 1 strå av donor med utvidet profil og motilitet 10: 608 euro + 25 % moms = 760 euro.
 • 1 strå av donor med utvidet profil og motilitet 20: 911 euro + 25 % moms = 1139 euro.

For å kjøpe donorstrå hos Cryos International må man kjøpe minst én kvotereservasjon (barnerett). Sæddonor kan gi inntil 8 barn fordelt på inntil 6 familier i følge norsk lov.

Faste priser ved kjøp av donorstrå:

 • Frakt fra Cryos til Medicus: 231 euro + 25 % moms = 301 euro
 • Kvotereservasjon (barnerett): 350 euro + 25 % moms = 438 euro (per kvote)
 • Administrasjonsgebyr: 990 kr

Medisiner

Medisinkostnader kommer i tillegg og betales direkte til apotek. Hva det vil koste vil variere: en dame som får høye doser med FSH (Folikkelstimulerende hormon) bruker mer enn en yngre dame som responderer bra på lavere dose.

Et par eksempler på dette:

 • En kvinne som trenger 350 IE (internasjonale enheter) hver dag med FSH vil kunne havne på rundt 14.000,- hvis man inkluderer sprøyte for å blokkere eggløsning og eggløsningssprøyte.
 • Hvis en kvinne trenger mindre hormondoser, eksempelvis 112,5 IE vil vi havne på 6.500 inkludert alle medisiner.

Medisinene som brukes i støttebehandlingen vil koste mellom 500,- og 1000,- avhengig av preparatet.

Det offentlige dekker medisinkostnader utover 17.108,- under visse kriterier, og dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Ultralyd

Tidlig ultralyd eller ultralyd senere i svangerskapet

1490,-

Gynekologi

Gynekologisk helsekontroll

1490,-

Celleprøve hos gynekolog inkl. ultralyd

1490,-

Prevensjonsveiledning

1490,-

Utredning/behandling av blødningsforstyrrelser

1490,-

Utredning/behandling av overgangsaldersplager

1490,-

Enkel stimulering med ultralydoppfølging

1490,-

Enkel stimulering

1600,-

Monitorering

1600,-

Blodprøve

250,-

Ekstratjenester

Ønsker du ekstratjenester som ekstra prøver, innlegg av spiral, skift av vaginalring, innsetting av implantat, frysebehandling, bedøvelse eller resept kommer dette i tillegg. Det samme gjelder kjøp av eventuelt materiell.

Har du henvisning?

Har du henvisning fra lege kan du få time til vår avtalespesialist i Trondheim. Da betaler du en egenandel i henhold til takstplakat for spesialist.

Bestill time

Ingen ventetid, ingen henvisning

Kontakt oss

Er du usikker er det bare å ta kontakt