Bli eggdonor

Å donere egg er livets største gave du kan gi. Flere ufrivillig barnløse par er i behov for eggdonasjon for å få oppfylt sitt barneønske. Ved å bli eggdonor kan du bidra til at deres aller største drøm går i oppfyllelse.

Hva er eggdonasjon?

Eggdonasjon innebærer at kvinner donerer sine egne ubefruktede egg til en eggbank, slik som Medicus. De donerte eggene kan deretter benyttes til assistert befruktning for par som er i behov for eggdonasjon for å bli gravide. Årsaken til det kan være at kvinnen i paret ikke har god nok eggkvalitet eller at eggstokkene ikke produserer egg. 

Hvem kan bli eggdonor i Norge?

Å bli eggdonor er en viktig og generøs handling, som først og frem krever at man virkelig har et ønske om å hjelpe andre å oppfylle sin drøm om å få barn. Det vil si at man gjør det frivillig og fra et altruistisk perspektiv. I utgangspunktet kan alle friske kvinner mellom 25 og 35 år bli eggdonor, men det noen formelle krav som må oppfylles før du kan donere egg:

Kriterier og krav for å bli eggdonor

  • For å donere egg må du ifølge bioteknologiloven være mellom 25 og 35 år.
  • Du må være registret i det norske folkeregisteret og ha en permanent tilknytning til Norge.
  • Du må ha god fysisk og mental helse.
  • Du kan ikke misbruke rusmidler
  • Du kan ikke ha kjente arvelige sykdommer i nærmeste familie.
  • Du må ha god nok eggkvalitet, det vil si at du har en normal eggreserve og kvalitet på eggene.
  • Du kan ikke ha smittsomme sykdommer slik som HIV, Hepatitt B, Hepatitt C eller syfilis.

Hvorfor bli eggdonor?

Ved å bli eggdonor får du muligheten til å gi bort livets største gave og oppfylle det noen ønsker seg aller mest, nemlig å bli foreldre. De som velger å donere bort eggene sine gjør det av et oppriktig ønske av å hjelpe ufrivillig barnløse. I tillegg får du som donor også noen fordeler i prosessen:

 • En grundig og kostnadsfri gjennomgang av egen helse.
 • En utredning av din fertilitet av erfarne spesialister.
 • Økonomisk kompensasjon per donasjon.
 • Dekt reiseutgifter i forbindelse med prosessen.

Hvordan bli eggdonor?

Før du kan donere egg må du gjennom en grundig utredning av din medisinske helse, både fysisk og psykisk. Dette sikrer at du som donor er i stand til å gjennomgå prosessen uten risiko for egen helse, samtidig som det gir trygghet for mottakerne av eggene. Etter utredningsprosessen er det legen som foretar en helhetsvurdering og avgjør om du blir godkjent som eggdonor.

conversation_icon

1. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

Når du tar kontakt med oss, starter prosessen med en uforpliktende samtale med en av våre koordinatorer over telefon. De svarer på alle spørsmål du måtte ha om eggdonasjon og gir deg informasjon om prosessen. I tillegg vil de stille deg noen spørsmål om din medisinske historie.

kunnskap-gir-trygghet

2. Undersøkelse og samtale

Om du tilfredsstiller kravene til å være donor, settes du opp på time til undersøkelse hos gynekologen for en fertilitetssjekk. Her foretas  det en gynekologisk undersøkelse med ultralyd av livmor, eggstokker og eggledere, og det tas bakterieprøver for å utelukke klamydia og gonore. I tillegg vil det bli tatt blodprøver for å sjekke hormonnivåer og for å utelukke smittsomme sykdommer (HIV, Hepatitt B og C, HTLV og syfilis). 

Etter undersøkelsen har du en samtale med legen. Legen vil da spørre deg om din og familien din sin sykdomshistorie, både fysisk og psykisk.

terms_icon

3. Godkjent som donor

Etter undersøkelse og samtalen med legen, og vi har fått svar på prøvene som er tatt, så er det legen som gjør en helthetsvurdering av din egnethet som donor.  Hvis du blir godkjent som donor starter selve prosessen med å donere egg.  

skreddersydd-sjekk

4. Behandlingsplan og oppstart

En sykepleier vil ringe deg for å gå igjennom behandlingsplanen med deg. Planen inneholder informasjon om hvilke medisiner du skal ta og når du skal ta dem. Utgiftene for medisinene dekkes av oss. Når du får menstruasjon, ringer du klinikken for å sette i gang med hormonstimuleringen

blodprove

5. Hormonstimulering

Hormonstimuleringen tar vanligvis mellom 9 til 11 dager og skjer i form av daglige, svært tynne sprøyter som settes i huden like under magen. Hormonsprøytene sørger at du utvikler flere modne egg enn det ene som normalt sett utvikles hver måned, slik at vi har flere egg å hente ut. Dette vil ikke påvirke din egen fertilitet.

ultrasound_icon

6. Ultralydundersøkelse

For å følge med på eggutviklingen settes du opp på ultralydundersøkelser slik at vi kan sette en korrekt dato for egguttaket. Vanligvis må du inn på 1-2 ultralydundersøkelser. Etter den siste ultralydundersøkelsen får du beskjed om når du skal sette eggløsningssprøyten.

ovulation_icon

7. Eggløsning

Cirka to dager før egguttaket får du beskjed om å sette eggløsningssprøyten for å sette i gang eggløsningen.

care

8. Egguttak

På dagen for egguttaket får du et eget rom på klinikken hvor du kan være før og etter egguttaket for å hvile om du ønsker det. Du får smertestillende, lokalbedøvelse og et lett beroligende middel før egguttaket skjer. Om du likevel kjenner smerte under egguttaket vil du få tilbud om mer smertestillende. Selve egguttaket varer i 5-10 minutter, og de fleste drar hjem like etterpå.

Det er viktig at du beskytter deg mot seksuelt overførbare sykdommer i perioden før egguttak.  

Økonomisk kompensasjon for eggdonorer

Som nevnt, får du som eggdonor en økonomisk kompensasjon for å donere egg. Dette innebærer at du får utbetalt 5 % av 1 G for hver gang du donerer, cirka 6200 kroner. Beløpet er fastsatt av Helsedirektoratet, og er ikke noe hver enkelt eggbank har mulighet til å regulere selv. Kompensasjonen får du utbetalt etter egguttaket.

I tillegg dekkes medisiner og dokumenterte reiseutgifter i forbindelse med prosessen.

Lover og regler for eggdonasjon

Før man velger å donere bort eggene sine, er det greit å være klar over hvilke lover og regler som gjelder for deg som donor:

  • Som donor har du ingen rettigheter eller plikter ovenfor barnet.
  • Donasjonen gjøres anonymt, men åpent. Det vil si at foreldrene ikke får vite hvem donoren er, men barnet selv har ved fylte 15 år rett til å få opplysninger om identiteten til donor om de ønsker det og kan da velge å oppsøke deg.
  • Du som donor får ingen opplysninger om paret eller barnets identitet.
  • Som donor må du gi et skriftlig samtykke for at dine egg kan brukes til assistert befruktning. Dette samtykke kan du trekke tilbake så framt befruktning av eggene ikke har funnet sted enda.
  • Du vil ikke få vite noe om utfallet av behandling med dine egg, og om behandlingene har ført til graviditet eller født barn, med mindre barnet selv tar kontakt.
  • Du kan maksimalt donere egg tre ganger.

Om Medicus eggbank

Medicus har vært godkjent for å tilby behandling meg eggdonasjon siden 2021, året eggdonasjon ble lovlig i Norge. Vi har siden den gang hatt et samarbeid med den finske eggbanken Ovumia for å kunne tilby par rask tilgang til donoregg. I 2024 startet vi også vår egen eggbank for å kunne tilby egg fra norske donorer. Det er mulig å donere egg ved alle våre eggbanker i Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen.

Vil du vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Ønsker du å vite mer om det å bli eggdonor? Eller har du allerede bestemt deg? Fyll ut skjemaet under og vi tar kontakt med deg for en uforpliktende samtale om eggdonasjon.

Du kan også booke deg en time selv i vår online timebok her (krever BankID) og vi ringer deg til avtalt tid for en prat.+47