Koloskopi

Koloskopi er undersøkelse hvor endetarm, tykktarm og av og til nederste del av tynntarm undersøkes. Undersøkelsen gjennomføres ved symptomer som gir mistanke om sykdommer i disse organene.  Vi tilbyr koloskopi ved klinikken i Trondheim både med og uten henvisning fra lege. Vi får også overført pasienter som er henvist til ulike sykehus i regionen. 

Symptomer som utredes ved koloskopi

Viktig å tenke på FØR undersøkelsen:

Tykktarmsundersøkelse krever forberedelser som er lagt ved i detalj i innkallingsbrevet. Tarmtømming er viktig for å få til en kvalitetsundersøkelse av slimhinnene i tarmen, og er det viktigste parameter for å oppdage polypper i tarm.

Vi har jobbet mange år med ulike midler for å tømme tarmen og vår erfaring er at Plenvu gir de beste resultatene og anbefaler derfor dette sterkt.

Noen få klarer ikke å få i seg tømmevæsken og hvis man ikke klarer å drikke dose 1 så kan man kjøpe Pico-Prep i stedet. Det er da viktig at man drikker rikelig med væske i tillegg til tømmemiddel. Det er helt normalt å ikke ha så stor effekt av dose 1 med Plenvu og for mange kommer effekten på dose 2. Hvis det tar lang tid før man har effekt er det i seg selv ingen grunn til bekymring og vi erfarer at effekten da ofte kommer raskt med dose 2.

Kun ved vedvarende sterke smerter etter inntak er det nødvendig at lege kontaktes.

Det anbefales at man leser våre instrukser og ikke pakningsvedlegg før tømming da disse avviker en del.

Noen må slutte med blodfortynnende medisiner før undersøkelse.

Undersøkelsen

Undersøkelsen starter med at du ligger i venstre sideleie. Når man kommer opp i overgang mellom endetarm og tykktarm legges du på ryggen. Underveis i undersøkelsen kan leieendringer forekomme.

Det benyttes Co2 gass underveis for å blåse opp slimhinnene for å få oversikt, instrumentet kan suge ut væske og luft underveis. Du kan oppleve kortvarig ubehag når instrumentet føres gjennom «svinger» i tarmen men smertene skal ikke vedvare og det kan administreres smertestillende underveis ved behov. Pasienter som er underlivsoperert eller operert i magen (og kan ha sammenvoksninger), samt de som har mye utposninger på tykktarmen kan oppleve mer ubehag. For å minske dette ubehaget kan vi tilby «barneinstrument» som er en langt tynnere slange i tillegg til smertestillende.

Når instrumentet er ført opp til blindtarmsåpningen/inn i nederste del av tynntarm bruker vi god tid på å se slimhinnene på returen, og det vil tas vevsprøver og fjernes eventuelle polypper.

Normalt sett tar undersøkelsen ca 30 minutter og du kan reise hjem etter undersøkelse og spise og drikke som normalt samme dag.

Underveis og etter undersøkelse får du samtale med lege og sykepleier, og eventuelle vevsprøver følges opp i etterkant.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om undersøkelsen.

Etter undersøkelsen

I etterkant av koloskopien er tømmemiddel helt ute av systemet og man kan starte med væske og fast føde umiddelbart. Det fleste vil ikke oppleve ubehag i etterkant og da det brukes Co2 vil man normalt sett ikke føle seg oppblåst. Normalt sett er tarmen helt tom da det suges ut væske og gass når man trekker ut instrumentet.

Hvis det fjernes større polypper kan det av og til komme små mengder blod i toalettskåla i etterkant, dette er normalt. Skulle det tilkomme betydelige magesmerter og store mengder blod skal man kontakte Medicus på åpningstid eller legevakt på kveldstid. Du vil få med deg eget skjema med skriftlig instruks etter fjerning av større polypper.

I etterkant av undersøkelsen vil du motta en SMS eller e-post fra Gastronet på helsenorge.no dagen etter koloskopien og ytterligere en gang 30 dager etter undersøkelsen, hvor du vil bli bedt om å svare på noen få spørsmål om undersøkelsen. Gastronet er et nasjonalt register som bruker til kvalitetssikring ved klinikkene og vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene. Hva gjelder prøvesvar, se under gastroskopi. Vi svarer alltid ut prøvesvar 1 uke etter vi har mottatt svaret.

Timebestilling

Du får time for gastroskopi og koloskopi både med og uten henvisning fra lege. Be din lege sende henvisning til oss, så tar vi snarlig kontakt med deg med forslag til time. Hvis du ønsker time hos oss uten henvisning,  kan du ta kontakt med oss direkte via vårt timebestillingsskjema

Dersom du har privat helseforsikring hos Vertikal Helse (IF) kan du få time hos oss innen 5 dager med henvisning fra fastlegen din. Ta kontakt med Vertikal, så ordner de med bestilling av time hos oss.

Ofte stilte spørsmål

Bare møt opp til undersøkelse, normalt sett vil tarmen være adekvat tømt

Dette er normalt og det er ikke grunn til bekymring. Bare ta dose to som planlagt.  

Splitregime, dvs en dose på dag en og en dose på dag to er mest effektivt. Hvis man har mer enn 2-3 timer reisevei og timen er tidlig på dagen kan man gjøre ferdig tømming kvelden før. Da tar man dose 1 på formiddag og dose 2 ettermiddag.

Ja, du kan drikke klare væsker men unngå væsker med farge (som for eksempel blåbærsaft etc) da dette gjør det vanskelig å få oversikt over slimhinnene i tarmen

Se også innkallingsbrev. Egenandel går på frikort. Dette oppdateres i utgangspunktet automatisk i vårt journalsystem men si gjerne i fra når du kommer til undersøkelse. Forbruksmateriell dekkes ikke av frikortordning. Vi sender link til betaling via SMS etter undersøkelse. Hvis denne ikke betales genereres det automatisk en faktura. Obs, egenandel vil ikke registreres hos Helfo før denne er betalt. Vi sender månedlige oppgjør til Helfo.

Henvisende instans/legekontor skal ordne med transport til Medicus hvis det er behov for det, og vi vil være behjelpelig med hjemreisen. Ved konsultasjoner på helg eller kveld hvor kjørekontor er stengt, må retur være avklart med taxisjåfør før ankomst. Det er da lurt å få telefonnummer til taxi, eventuelt få rekvisisjon til retur før ankomst, da vi ikke kan skrive ut rekvisisjoner manuelt.