Dyktige gynekologer og en moderne fertilitetsklinikk med assistert befruktning i Trondheim

Medicus ble etablert for 20 år siden i Trondheim. Her møter du dyktige gynekologer med lang erfaring og en ISO-sertifisert fertilitetsklinikk, godkjent for alle tilbud tillatt i Norge. Vi hjelper kvinner fra hele regionen med gynekologiske tjenester og tar ukentlig i mot par fra hele landet til assistert befruktning.

Klinikken vår i Trondheim er den første private klinikken innen assistert befruktning nord for Oslo og med lengst erfaring i vår region.

Slider Reception
gang-og-babyer
Assistert Befruktning Trondheim Ventesone
hvilerom
emilian_portrett

Mer enn 2000 barn med assistert befruktning

Omlag 1 av 7 par vil oppleve vanskeligheter med å bli gravid. Årsakene kan være mange, men heldigvis fins det hjelp for de fleste. Enten dere kun i første omgang ønsker å sjekke hvordan det står til med fruktbarheten, eller dere tror eller vet dere er i behov for hjelp til å bli gravid, har vi et tilbud for dere. Ved Medicus møter dere mennesker med lang erfaring, høy kompetanse og som bryr seg om dere og deres situasjon.

Vi var den første private fertilitetsklinikken i Trondheim som tilbyr assistert befruktning og siden den gang bidratt til over 2000 barn.

Vær trygg hos våre erfarne gynekologer

Våre gynekologer er opptatt av å ivareta deg på en best mulig måte, enten det dreier seg om rutineundersøkelse eller mer komplekse problemstillinger. Her møter du dyktige gynekologer med spesialkompetanse og topp moderne utstyr.

Hos våre helprivate gynekologer får du time raskt og uten henvisning. 

ISO-sertifisert

Alle Medicus sine klinikker er ISO-sertifisert etter ISO 9001:2015. Det er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse.

Svært gode resultater

Mer enn 20 års erfaring

Medicus ble stiftet i 1997 og har siden den gang vokst til et anerkjent senter med mange gynekologer, en høykompetent fertilitetsklinikk og med internasjonal anerkjennelse for sin aktivitet innen klinisk forskning.

Bredt fagmiljø

Vi har et bredt fagmiljø gjennom våre klinikker ulike steder i landet. Gjennom et tett faglig samarbeid på tvers av klinikkene øker vi kvaliteten på hvert sted.

Internasjonalt anerkjent for kliniske studier

Vi har gjennom årene deltatt i mer enn 50 kliniske forskningsstudier. Slik har vi vært med å bidratt til at nye og bedre legemidler har kommet på markedet, og basert på arbeidet vi har gjort med disse studiene har vi også publisert flere artikler i anerkjente tidsskrift.