Fryse ned egg

Flere kvinner ønsker å fryse ned egg til senere bruk, for å sikre seg egg med kvalitet fra yngre alder. Hvis du på et senere tidspunkt får utfordringer med å bli gravid, kan de nedfryste eggene benyttes i en prøverørsbehandling. 

Hva er nedfrysing av egg?

Nedfrysing av egg, også omtalt som sosial frysing, innebærer at vi henter ut modne egg fra eggstokkene til kvinnen gjennom et egguttak, for å så fryse ned eggene i tanker med flytende nitrogen. På denne måten stoppes «eggklokka» og kvaliteten på eggenes settes på pause. Hvis du på et senere tidspunkt får utfordringer med å bli gravid på egen hånd, har du egg med kvaliteten fra nedfrysingstidspunktet, som kan brukes gjennom assistert befruktning.

Hvem kan fryse ned egg?

Alle kvinner kan i utgangspunktet fryse ned egg, uten at det foreligger en medisinsk årsak. Men vi går ut fra Bioteknologilovens anbefaling om at du bør være mellom 25 og 35 år. Årsaken til det, er at man normalt sett er i sin mest fruktbare alder og har egg med god kvalitet.

Vi gjør likevel vurderinger i begge retninger av aldersskalaen. Du kan være eldre enn 35 år og likevel ha egg med god nok kvalitet til nedfrysing. Yngste alder er satt til 25 år, fordi det i utgangspunktet ikke skulle være noen grunn for en frisk kvinne til å fryse egg tidligere. Men det kan være sykdomshistorikk som påvirker eggproduksjonene, og da blir saken en annen. Alder er derfor alltid en vurderingssak.

Hvorfor fryse ned egg?

Hvis du ønsker å få barn, men du ikke er helt klar for å bli gravid akkurat nå, kan det være aktuelt å fryse ned egg til senere bruk. Dette gjelder både kvinner som er single eller i et forhold, som vil planlegge for fremtiden.

Kvinners fruktbarhet reduseres gradvis fra 32-årsalderen, og prosessen setter dessverre fart fra 37-årsalderen. Sannsynligheten for å lykkes å bli gravid med egg fra yngre alder er derfor høyere enn når du forsøker å bli gravid når du blir eldre – både på egen hånd og med assistert befruktning. Ved å fryse ned egg kan du dermed øke sannsynligheten for at du har egg av god kvalitet på et senere tidspunkt når du ønsker å bli gravid.

Slik foregår prosessen

For å kunne fryse ned egg må vi alltid starte med en fertilitetssjekk, for å sjekke hvordan det står til med eggreserven og eggkvaliteten din. Basert på denne vil en av våre erfarne fertilitetseksperter vi deg råd og veiledning om hvor mange egg du bør fryse ned.

Videre er det 5 steg igjen før eggene er fryst ned: 

1. Stimulering av eggstokkene

Du blir stimulert med hormonsprøyter for å utvikle flere egg enn du vanligvis gjør i en syklus. Du setter sprøytene selv like under huden på magen, hver dag i 2 uker. Dette gjør at eggstokkene oppmuntres til å lage flere follikler, eller eggsekker som de også kalles, slik at det blir flere modne egg å hente ut.

2. Ultralyd for å sjekke responsen

Under stimuleringsperioden får du vanligvis 1-2  ultralydtimer hos oss. Vi finner ut hvor mange follikler som har utviklet seg og hvor store de har blitt. Etter andre ultralyd ser vi når eggene kommer til å bli klare for å hentes ut. Når du drar hjem, får du med deg en eggløsningssprøyte.

3. Sette eggløsningssprøyte

Når folliklene har riktig størrelse, setter du selv en eggløsningssprøyte for å modne eggene, så de blir klare til å hentes ut. Vanligvis skal du sette sprøyten 36 timer før egguthentingen, men du får beskjed fra oss når du skal sette sprøyten din.

4. Hente ut egg (OPU)

Omtrent 36 timer etter eggløsningssprøyten er satt, kommer du tilbake på klinikken. Da er det på tide å hente ut de modne eggene.

Du får både beroligende medisiner og smertestillende i forkant, så egguttaket skal oppleves greit for deg. Under selve egguttaket får du lokalbedøvelse. Hele seansen varer vanligvis ikke i mer enn 10–15 minutter.

5. Fryse ned eggene

Etter uthentingen blir alle modne egg hurtigfryst og lagt i en tank med flytende nitrogen. Dette kalles vitrifisering og er en anerkjent metode som gir svært god overlevelsesrate når eggene tines igjen.

Hvis det er behov for flere egguttak, starter man prosessen på nytt med hormonstimulering.

Ønsker du å vite mer om hvordan hele prosessen med nedfrysing av egg er og alt det innebærer? Vi har laget en egen guide som svarer på de mest stilte spørsmålene – den er helt gratis å laste ned!

Hva koster det å fryse ned egg?

Hvor mye totalprisen blir for akkurat deg, er avhengig av hvor mange egguttak som kreves for å oppnå det antallet egg vi blir enig om. Antall egg er avhengig av:

  • hvor mange egg vi anbefaler å fryse ned, for å senere ha god mulighet til å bli gravid
  • hvor mange egg du selv ønsker å fryse ned

 

Det som er sikkert, er at alle som ønsker å fryse ned egg må først ta en fertilitetsjekk. Slik at det er en kostnad man må ta med i betraktningen, samt medisinkostnadene for hormonstimuleringen.

Ett år etter man har fryst ned egg kommer det en årlig kostnad for oppbevaring av eggene i frystanken.

Se vår prisliste for å få en oversikt over prisene på fertilitetssjekk, nedfrysing av egg og årlig oppbevaring. 

Første steget er en fertilitetsjekk – bestill time i dag

Første steget i prosessen er alltid en fertilitetssjekk for å sjekke hvordan det står til. Denne kan du selvfølgelig ta uten å forplikte deg videre. Våre erfarne fertilitetseksperter gir deg god veiledning og råd om det er en årsak til at du bør fryse ned egg.

Du finner enkelt en time som passer deg via vår online booking.