Frysebehandling (FER)

FER er en forkortelse for Frozen Embryo Replacement. Et embryo er et egg som er befruktet og i realiteten er det et tint, tidligere nedfryst egg. Det er embryo som har vært hentet ut og befruktet tidligere i fra et såkalt «ferskt» forsøk, altså et prøverørsforsøk, og føres tilbake i en senere syklus.

Hvor kommer de nedfryste embryoene fra?

De nedfryste embryoene som vi tiner og setter tilbake i en såkalt FER-behandling er embryo som kvinnen tidligere har fått frosset ned etter et ferskt forsøk, altså et prøverørsforsøk hvor det er stimulert fram flere egg som er hentet ut, befruktet og har utviklet seg videre til blastocyststadiet. Det er altså ikke en behandling du kan begynne rett på – du må først ha vært gjennom et ferskt forsøk.

Hvordan foregår en FER-behandling?

I forbindelse med prøverørsbefruktning (IVF) får vi ofte flere gode embroyer enn de som skal settes tilbake. Disse kan vi fryse ned og sette tilbake på et senere tidspunkt, i en senere syklus. Fordelen med FER er at kvinnen som skal bære frem barnet slipper å gå gjennom hele behandlingen med stimulering og egguthenting på nytt. Embryoet settes inn i en naturlig eller lett stimulert syklus og selve tilbakesettingen av det tinte embryoet er en enkel, smertefri prosedyre som er over på noen minutter.

Embryoene må settes tilbake før kvinnen er 46 år. Tidligere kunne embryo lagres i maks 5 år, men med endringene i bioteknologiloven fra 1. juli 2020 faller denne tidsfristen bort. Embryoene kan bare tilbakeføres til kvinnen det kom fra.

Ønsker du å starte en FER-behandling ring oss for å avtale opptining av de embryo du har på frys. Du finner tinebekreftelseskjema for nedlasting her. 

Fant du ikke det du lette etter?

Tilreisende til våre fertilitetsklinikker?

Les flere artikler i bloggen