Frysebehandlinger (FER)

FER er en forkortelse for Frozen Embryo Replacement. Et embryo er et egg som er befruktet og i realiteten er det et tint, tidligere nedfryst egg. Det er embryo som har vært hentet ut og befruktet tidligere i fra et såkalt «ferskt» forsøk, altså et prøverørsforsøk, og føres tilbake i en senere syklus.

Hvor kommer de nedfryste embryoene fra?

De nedfryste embryoene som vi tiner og setter tilbake i en såkalt FER-behandling er embryo som paret tidligere har fått frosset ned etter et ferskt forsøk, altså et prøverørsforsøk hvor det er stimulert fram flere egg som er hentet ut, befruktet og har utviklet seg videre til blastocyststadiet. Det er altså ikke en behandling dere kan begynne rett på – dere må først ha vært gjennom et ferskt forsøk.

Hvordan foregår en FER-behandling?

I forbindelse med prøverørsbefruktning (IVF) eller mikroinjeksjon (ICSI) får vi ofte flere gode embroyer enn de som skal settes tilbake. Disse kan vi fryse ned og sette tilbake på et senere tidspunkt, i en senere syklus. Fordelen med FER er at kvinnen slipper å gå gjennom hele behandlingen med stimulering og egguthenting på nytt. Embryoet settes inn i en naturlig eller lett stimulert syklus og selve tilbakesettingen av det tinte embryoet er en enkel, smertefri prosedyre som er over på noen minutter.

Nedfrosne embryo kan oppbevares i inntil fem år. Embryoene kan bare tilbakeføres til paret det kom fra.

Ønsker dere å starte en FER-behandling ring oss for å avtale opptining av de embryo dere har på frys. Dere finner tinebekreftelseskjema for nedlasting her. 

Uforpliktende samtale

Book selv på nett, når det passer deg

Start behandlingen

Bruk vårt sikre elektroniske skjema

Fant du ikke det du lette etter?

Se alle behandlinger

Tilreisende til våre fertilitetsklinikker?