Behandling med donorsæd for to kvinner

Behandling med donorsæd tilbys når dere er to kvinner som ønsker barn. Behandlingen foregår på samme måte som vanlig inseminasjon (IUI) eller prøverørsbefruktning (IVF), men sæden som benyttes til befruktning er fra en donor.

Vi samarbeider med en dansk donorbank som heter Cryos. Vi tar oss av det praktiske med bestilling og frakt av spermier, og sender faktura på dette til dere.

Pris på bestilling og frakt vil variere og avhenge av kvalitet og om dere ønsker at vi velger blant utvidede profiler av donoren. I tillegg kommer utgifter til selve forsøket og medisinutgifter.

Aktuelle donorers profil

Når avtalen om behandling er inngått, fyller dere ut skjema som heter «valg av donor». Her fører dere også på donorer dere ønsker at legen skal velge blant. I henhold til norsk lov må legen velge donor og kommende foreldre skal ikke vite donorkoden. Dere kan gå inn på Cryos for å se på de aktuelle donorers profil. I Norge har vi kun lov å bruke ikke-anonym donor, så på hjemmesiden til Cryos må dere velge donor med NO-standard.

Ikke-anonym donor betyr at identiteten til donor blir oppbevart i et nasjonalt register. Medicus har ingen identitet på donor, kun en kode. Det er kun barnet selv som får rettighetene til å vite hvem donor er, når han eller hun fyller 15 år*. Dette forutsetter at barnet vet at det er kommet til ved hjelp av donorsæd, og etter bioteknologiloven (§2-7) plikter foreldrene å opplyse om dette så snart det er tilrådelig. Donor har ingen rettigheter overfor barnet, selv ikke om barnet velger å få vite identiteten. En donor har ikke anledning til å finne ut hvor mange graviditeter han eventuelt er opphav til. Antall barn som kan ha samme donor, er også regulert i Norge.

Vi har laget en mer utfyllende guide for to kvinner,  les guiden her.

*Den som er født ved hjelp av sæd som er donert før ikrafttreden av endringene i bioteknologiloven § 2-7 annet ledd, har ikke rett til opplysninger om donors identitet før etter fylte 18 år«

MedicusPodden om donorsæd

I tredje episode av MedicusPodden får dere svar på mer av det man lurer på når det kommer til donorsæd.

Fant du ikke det du lette etter?

MER INTERESSERT I BEHANDLING MED DONORSÆD FOR ET HETEROFILT PAR ELLER EN SINGEL KVINNE?​

Behandling med donorsæd er også et alternativ for dere

Tilreisende til våre fertilitetsklinikker

Les flere artikler i bloggen