Tillater eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Innlegget har siden publisering blitt oppdatert etter hvert som de nye lovforslagene har trådt i kraft.

Sist oppdatert: 31. mai 2021

I dag ble “Bioteknologiforliket 2020” mellom Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti presentert.

Forliket som skal behandles 26. mai, åpner blant annet for både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. I tillegg vil det tillates lagring av ubefruktede egg på ikke-medisinsk grunnlag og mitokondriedonasjon.

Medicus ble godkjent for å tilby behandling eggdonasjon i slutten av mai 2021, og jobber nå med å klargjøre oppstart av behandling etter vi åpner igjen etter sommerferien. Vi samarbeidet med den finske eggbanken og fertilitetslinikken Ovumia Oy og de sørger for at vi har en rask og rikelig tilgang på donoregg. Dette betyr at vi snart har muligheten til å tilby behandling med donoregg for par i Norge.

Partnerdonasjon ble tillatt i Norge fra 01.01.2021. Det betyr at du som er kvinne og er i et parforhold med en annen kvinne kan få donert egg fra din partner. 

Vi er godt i gang med assistert befruktning for enslige, og har allerede startet veien til ønskebarnet med mange single kvinner.

Vi mener at staten ikke skal sette begrensninger for hvilke valg familier og enkeltpersoner kan ta. Samfunnet beveger seg fremover og per dags dato er Norge det eneste av de nordiske landene som fortsatt har et forbud mot at enslige skal kunne få barn gjennom assistert befruktning. Vi understreker at barnets rett til en trygg og god oppvekst skal vektlegges og at beslutningen om å gi enslige kvinner assistert befruktning skal treffes av legen og bygge på medisinsk og psykososiale vurderingen. Slik egnethetsvurdering gjøres også av par som søker assistert befruktning i dag. Den enslige kvinnen har opplysningsplikt, og barnet har rett til opplysninger om donors identitet, når barnet er fylt 15år.

Kilde: “Bioteknologiforliket 2020”

Forslaget er rammet inn på følgende måte:

 • Må gjøres under forsvarlige og etiske omstendigheter. Alle donorer må ha en psykologiskveiledning og vurdering i forkant, og ellers gjennom samme vurderingsprosess somsæddonor fastsatt i retningslinjer. Legen avgjør om kvinnen tilfredsstiller kriteriene.
 • Donorkvinnen må være mellom 25-35 år, skal være ukjent men ikke-anonym.
 • Det settes begrensning på 3 uthentinger pr donorkvinne.
 • Import av egg tillates kun fra nordiske land
 • Det tillates ikke donasjon av arvemateriale fra familie og venner
 • Det tillates partnerdonasjon. Hos likekjønnede par kan den ene kvinnen donere et eggsom bæres frem av den andre kvinnen.
 • Kvinner eller par som søker assistert befruktning har ikke anledning til å velge donor selv. Ordningen med at fertilitetslegen selv velger genmateriale som i størst mulig grad ligner på foreldrene som skal bære frem barnet, skal praktiseres også for eggdonasjon.
 • Det etableres altruistisk donasjon, med en nøktern kompensasjon. Kompensasjonsnivået utarbeides i retningslinjer, og skal reflektere belastningen og tidsbruken for donor. Kompensasjonen settes på et moderat nivå, som ikke bidrar til at Norge driver opp det generelle kompensasjonsnivået i nordiske land.
 • Kompensasjon for donasjon fastsettes i forskrift. Det gis ikke adgang til at private aktører kan ha egne kompensasjonsordninger.
 • Det etablereres en prioriteringsveileder for assistert befruktning ved bruk av eggdonasjon, som harmoniseres med dagens prioriteringsveileder for sæd.
 • Barn født ved hjelp av eggdonasjon vil på samme måte som ved sæddonasjon, ha rett på å vite donors identitet ved fylte 15år.

Kilde: “Bioteknologiforliket 2020”

Vi gratulerer nå alle par og kvinner som nå får muligheten til å bli foreldre, og ser vi ser fram til å være en av bidragsyterne for dere.

Vi har tidligere skrevet kronikk i Adresseavisen om eggdonasjon her. Ønsker du å lese mer om saken, kan vi anbefale NRKs sak her og du se video fra pressekonferanse på VGTV i dag ved å følge denne linken. 

Vi gratulerer nå alle par og kvinner som nå får muligheten til å bli foreldre, og ser vi ser fram til å være en av bidragsyterne for dere.

Ønsker dere å prate med oss om disse temaene kan dere sende oss melding via sikkert webskjema her.

Hold det oppdatert med vårt nyhetsbrev om dette temaet

Ønsker du oppdatert informasjon vedrørende dette teamet? Vi sender deg siste nytt hvis du melder deg på nyhetsbrevlisten vår her.

Print
Email
WhatsApp
Facebook
Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.