Hva vil legen spørre oss om ved fruktbarhetssjekken?

Det kan variere noe fra lege til lege hvilke spørsmål som blir stilt, men normalt vil man komme inn på følgende forhold:

Kvinnen:

 • Vanlige personopplysninger som navn, alder og yrke
 • Om du har vært gravid og om dette var med tidligere eller nåværende partner
 • Om du har født barn og om barnets far er en tidligere eller nåværende partner
 • Om det tok lang tid å bli gravid tidligere
 • Hvor lenge du har forsøkt å bli gravid nå
 • Hvilken prevensjon du har brukt og når du sluttet med prevensjon sist
 • Om dere har regelmessig samliv eller om en av dere er borte i lengre perioder
 • Din alder ved første menstruasjon
 • Om din menstruasjonssyklus: hvor ofte den kommer og hvor lenge den varer
 • Om du har smerter ved menstruasjonen
 • Om du har smerter ved samleie
 • Om tidligere underlivssykdommer
 • Om andre tidligere sykdommer
 • Om du har noen sykdommer nå
 • Om du bruker faste medisiner og i så fall hvilke

Mannen:

 • Vanlige personopplysninger som navn, alder og yrke
 • Om du har barn fra tidligere eller nåværende forhold
 • Om du har kjent underlivssykdom eller skade fra tidligere, f eks testikkel- eller prostatabetennelse, eller om du har annen tidligere sykdom av betydning for barnløshet
 • Om du har vært operert for brokk eller testikler som ikke har kommet ned i pungen
 • Om du har hatt kusma som voksen med hevelse og smerte i pungen
 • Om du bruker faste medisiner og i så fall hvilke

Begge:

 • Hvor ofte har dere samleie
 • Om dere har forsøkt å samordne samleie og antatt eggløsningstidspunkt
 • Om det er problemer med å gjennomføre samleie eller problemer med sæduttømning ved samleie