Sædprøve

En sædprøve innebærer en analyse av mannens sædkvalitet. Nedsatt sædkvalitet hos mannen er en av de vanligste årsakene til at par ikke blir gravide, derfor er sædprøve alltid en del av en fertilitetssjekk for par som ikke lykkes med å bli gravide på egen hånd. 

Hos Medicus har vi lang erfaring med utredning og behandling av infertilitet hos menn. Etter sædprøven gir våre erfarne eksperter deg tips og råd om veien videre.  

Hva er en sædprøve?

En sædprøve er en sjekk av mannens sædkvalitet. Sædanalysen gjennomføres på laboratoriet av våre embryologer som foretar en rekke ulike tester av sædprøven. Normalt gjøres en analyse av:   

  • Sædkonsentrasjon 
  • Motilitet
  • Sædvolum (antall sædceller) 
  • Tykkelse 
  • Vurdering av rundceller (andre celler enn sædceller)
  • PH-verdi 
 

Ved mistanke om DNA-skade i mannens sædceller, kan det også gjennomføres en Sperm Comet-test for å undersøke graden av DNA-skade per sædcelle. Denne testen utføres normalt på indikasjon og etter diskusjon med lege. En årsak kan være at man har vært til behandling med assistert befruktning flere ganger uten å lykkes, og vi mistenker at der noe med sædcellene som forårsaker det. 

Hvem trenger å ta en sædprøve?

En sædprøve er alltid en del av en fertilitetssjekk for par som ikke lykkes med å bli gravide på egen hånd. Grunnen til det er at mannens sædkvalitet kan være en av årsakene til at par ikke oppnår graviditet. Det er derfor viktig å sjekke sædkvaliteten. 

Det er også mulig for menn å ta en sædprøve for å sjekke fertiliteten, uavhengig om man ønsker seg barn nå, senere eller bare er nysgjerrig på egen fertilitet. 

Hvorfor må man ta en sædprøve?

For par som har problemer med å bli gravide er det viktig å kartlegge årsakene som ligger bak, og det innebærer alltid en utredning av både mannen og kvinnen. Det kan være underliggende problemer hos en eller begge parter som gjør det vanskelig å bli gravid, derfor er det viktig å undersøke hvor problemet ligger slik at vi finner det beste behandlingsløpet for akkurat dere.  

Det er ulike faktorer som kan påvirke den mannlige fertiliteten, herunder livsstilsfaktorer slik som overvekt, undervekt, tobakksbruk, dårlig ernæring og bruk av medikamenter f.eks. anabole steroider. Derfor finnes det også tiltak man kan gjøre for å forbedre sædkvaliteten. Basert på resultatene fra sædprøven gir våre erfarne eksperter deg råd om veien videre.  

For noen vil det være aktuelt å sette opp en behandlingsplan med mål om å forbedre sædkvaliteten. Hvis det viser seg at årsaken til den nedsatte sædkvaliteten ikke er mulig å forbedre eller at det ikke vil gi en tilstrekkelig forbedring til at dere blir gravid på egen hånd, vil assistert befruktning være et alternativ.

Hvordan gjennomføres en sædprøve?

Før man skal gjennomføre en sædprøve er det et par ting som er viktig å merke seg. Man må være seksuell avholden i minimum 2 dager, men ikke lengre enn 3 dager, før prøven skal avgis. Årsaken til det er at for kort eller for lang avholdenhet påvirker prøven og bedømmingen.  

Prøven kan tas enten på klinikken eller hjemme hos deg selv. Aller helst er det ønskelig at du kommer på klinikken for å avlegge prøven. Her har vi egne rom for akkurat dette.

Om du ønsker å ta prøven hjemme er viktig at denne oppbevares på riktig måte før den leveres hos oss, og at du benytter koppen du har fått utlevert til å ha prøven i. Vi bør ha prøven på klinikken innen 30 minutter etter at den er tatt og den må oppbevares varmt under transport, f.eks. i armhulen. 

Alle som skal avlevere sædprøve er nødt til å ha med gyldig legitimasjon og identifisere seg ved levering av prøven. Du er selv ansvarlig for innholdet i koppen, og er nødt til å signere på at prøven er fra deg og ingen andre ved levering.   

Etter at prøven er levert analyseres den på laboratoriet av våre erfarne embryologer. Normalt sett ringer vi deg samme dag med svaret på prøven, med mindre noe annet er avtalt.  

Bestill time til sædprøve - sjekk sædkvaliteten

Du kan enkelt bestille time til sædprøve selv via vår online booking. Finn dato og tidspunkt som passer for deg!  

Mannlig infertilitet

Les mer om utredning og behandling av mannlig infertilitet

Fertilitetssjekk

Les mer om fertilitetssjekk