Nedfrysing av egg (social freezing)

 

Å fryse ned egne egg for eventuell framtidig bruk omtales ofte som “social freezing”. Dette gir deg muligheten til å potensielt bevare din fertilitet, og dermed øke sannsynligheten for å lykkes med å få egne barn i fremtiden når du er klar for det. Ved Medicus kan vi hente ut dine egg, og fryse og lagre de trygt til du er klar for å bruke de.

Hvorfor fryse eggene mine?

For å maksimere sjansen for å få et barn etter eggfrysing kan det være du må gjennomgå en rekke stimuleringssykluser for å samle et godt antall egg. Det er likevel viktig å huske på at ingen antall egg kan garantere en levende fødsel, da andre faktorer som eggkvalitet også er relevant. Eggfrysing bør derfor aldri sees på som et definitivt alternativ til naturlig unnfangelse.

Vi gir råd basert på vitenskapelige verktøy rundt hvor mange egg akkurat du trenger å fryse for å finne en akseptabel kost/nytte situasjon. Studier basert på prøverørsbehandling viser at hvis man har 20 egg så vil man ha følgende sannsynlighet for å lykkes med å få et barn:

  • 35 år eller yngre, 80-90%
  • 37-38 år, 60-70%
  • 42 år, 37 % (60 egg, 75%)

Det vil avhenge av hvor mange egg du har hvor mange egguttak man trenger for å nå 20 egg. Noen vil få det på et egguttak, andre vil trenge flere.

Hvordan er prosessen med å fryse ned eggene mine?

De første stegene til å fryse ned eggene dine er de samme som ved en IVF-behandling. Etter en samtale og en fruktbarhetssjekk hos en av våre spesialister vil det være 6 steg til å fryse eggene dine:

injection

1. Stimulering

For å stimulere eggstokkene til å produsere flere follikler vil du få hormoninjeksjoner over en periode på 2 uker.

ultrasound monitor icon

2. Monitorere responsen

Vi bruker ultralydskanninger for å monitorere antallet follikler og veksten av disse. Det vil også hjelpe oss å planlegge uthentingen av eggene.

injection

3. Eggløsningssprøyte

Når folliklene er riktig størrelse, settes en eggløsningssprøyte for å modne eggene i forberedelse til egguthenting.

fertilization

4. Egguthenting (OPU)

Eggene blir hentet ut med en mindre vaginal prosedyre ved hjelp av ultralyd.

Frozen Eggcells Blue

5. Eggfrysing

Etter uthentingen blir alle modne egg hurtigfryst med moderne metoder og lagt i en tank med flytende nitrogen.

fertilization

6. Fremtidig bruk/befruktning

Når eggene skal brukes tines de og blir injisert med en enkelt sperm ved hjelp av ICSI. De blir så dyrket i 5 dager til såkalte blastocyster. En blastocyst blir deretter satt tilbake. Eventuelle gjennværende blastocyster av god kvalitet kan fryses igjen til senere innsett i tilfelle mislykket første forsøk eller ved ønske om søsken.

Hva er suksessraten med fryste og tinte egg?

Internasjonal data indikerer at bruk av fryste egg for å oppnå graviditet er like effektivt som å bruke ferske egg. Videre forskning har også vist oppmuntrende resultater med ingen økt risiko for pågående graviditetsrisikoer eller fødselsdefekter. Fremskritt innen fagområdet kryokonservering har ført til bedre overlevelsesrate for eggene, og det er en nåværende konsensus om en forventet overlevelsesrate på minst 70% av eggene, ofte opp i 80-90%.

Ingen antall nedfryste egg kan garantere barn, men det gir deg en mulighet og økt sannsynlighet for en eventuell vellykket behandling når du er klar for det.

Vurderer du å fryse ned eggene dine?

Ta kontakt med oss her.

Fant du ikke det du lette etter?

Møt våre gynekologer

Tilreisende til våre fertilitetsklinikker?