Terje SørdalGynekolog og medisinsk ansvarlig

    Om meg

    Terje startet Medicus i 1997 og er medisinsk ansvarlig ved virksomheten.

    Han ble den første legen som fikk konsesjon til å starte privat fertilitetsklinikk utenfor Oslo i 2002. I tillegg til å jobbe med assistert befruktning har han en driftsavtale med Helse-Midt som betyr at han tar i mot henviste pasienter til gynekologiske undersøkelser.

    Terje har også vært utprøver på mer enn 40 kliniske forskningsstudier, flere av dem som nasjonal og internasjonal hovedutprøver.