Kvinnelig privat gynekolog Grete G. Dale

Grete Godtlibsen Dale

Gynekolog

Om meg

Jeg er gynekolog på Medicus i Stavanger. Tidligere har jeg jobbet som gynekolog på kvinneklinikken ved universitetssykehusene i Bergen og Stavanger, samt ved sykehuset i Haugesund. I tillegg har jeg erfaring fra privat praksis de senere årene. Problematikk rundt barnløshet har opptatt meg over lang tid, og bestemte meg derfor i 2014 å lære mer om emnet. Da det ikke er avdeling som tilbyr fertilitetsbehandling ved Stavanger Universitetssykehus, pendlet jeg ett år til Haugesund hvor jeg jobbet ved Fertilitetssenteret ved Haugesund sykehus. Etter dette året har jeg jobbet privat hvor mine hovedoppgaver har vært utredning og behandling av barnløse, men også generell gynekologi.

Jeg er opptatt av å møte alle med ett åpent sinn, lytte til det de opplever som sin utfordring for så å gjøre en grundig undersøkelse. Det er viktig med god informasjon og ærlige tilbakemeldinger. Eventuelle behandlingsopplegg lager jeg etter en faglig vurdering, men pasientens ønske tar jeg alltid med i betraktningen.

Jeg har spesielt lyst å nevne at jeg har lang erfaring med lavdosestimuleringer som kan være et godt alternativ til assistert befruktning for en god del av de som sliter med hormonforstyrrelse som årsak til barnløshet.

I tillegg kjenner jeg behandlingsapparatet i ulike europeiske land godt, og bidrar gjerne enslige eller par som av ulike grunner søker ut av Norge for behandling. Jeg har et varmt hjerte for likekjønnede par. Forøvrig er jeg glad for å bidra til det norske IVF-miljøet gjennom mitt nestlederverv i i NOFAB (Norsk forening for assistert befruktning).