8 frågor i samband med assisterad befruktning för två kvinnor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring assisterad befruktning för lesbiska.

Se även 9 frågor och svar om donatorsperma.

1. Vilka möjligheter har lesbiska som önskar assisterad befruktning i Norge?

Innan det blev tillåtet i Norge 2009 var kvinnor som önskade barn tillsammans tvungna att resa till Danmark. Sedan 2011 har vi på Medicus hjälpt många par att bli gravida och få barn. På Medicus erbjuder vi de metoder som är tillåtna i Norge, vilka är insemination och IVF med donatorsperma.

2. Varför åker många till Danmark?

Den ena anledningen är att alla inte har klart för sig att de kan få samma hjälp i Norge. Tidigare reste man även till Danmark eftersom äggdonation och behandling av singlar inte var tillåtet i Norge.

För insemination och IVF med donatorsperma finns ingen anledning att resa längre då vi har samma expertis här hos oss.

3. Vilka förundersökningar måste vi genomgå?

Vi kallar det fertilitetsutredning, och alla som ska på behandling hos oss går igenom samma kontroll. Det är kvinnan som ska bära fram barnet som genomgår detta. Om ni inte vet vem av er det är och vill veta vem som har störst chans att bli gravid, gör vi en fertilitetsutredning på båda.

Under utredningen ser vi om det är något som visar på att ni har svårt att bli gravida och rekommenderar därefter åtgärder och rätt metod. På det sättet kan vi säkerställa att vi rekommenderar den behandling som passar just er.

4. Hur vet vi om vi ska ha IVF eller insemination?

Efter att ha undersökt den av er som ska bära fram barnet gör vi en rekommendation. Om förhållandena är de rätta kan vi föreslå insemination, vilket kan upplevas som enklare och kan vara billigare. I andra fall rekommenderar vi IVF som ger större chans att lyckas.

5. Kan den ena ge ägget och de andra bära fram barnet?

Detta är möjligt när den nya Biotekniklagen träder i kraft 01.07.2020/01.01.2020.

6. Vilka kriterier måste vi uppfylla?

Kriterierna för att få assisterad befruktning med donatorsperma är samma för lesbiska som för heterosexuella par:

7. Hur ska vi förklara donatorn för barnet?

De flesta barnpsykologer är överens om att det aldrig är för tidigt att berätta sanningen. Vissa börjar redan medan barnet ligger i magen och övar sig på att berätta det. Ett vanligt sätt att säga det på är att en snäll man hjälpt till så att de kunde bli mammor. Boken «Willma har to mammaer» kan vara till hjälp för att förklara för barnet hur det hänger ihop.

8. Vad kostar det?

Se prislistan för priser på IVF, insemination och donatorsperma.