9 frågor och svar om donatorsperma

Funderar ni på att bli gravida med donatorsperma? Då är det antagligen en del frågor som dyker upp.

Vad får vi veta om donatorn? Kan vi välja någon som liknar oss? Vad betyder det att donatorn är anonym eller icke-anonym?

Dessa frågor och många fler får ni svar på här.

1. Vad får vi veta om donatorn?

Spermabanken Cryos, varifrån vi köper donatorsperman, garanterar att donatorn är frisk när han lämnar sperman. Det finns möjlighet att se barnbilder och få information om bland annat utbildning, inkomst och nationalitet hos potentiella donatorer. Det är läkaren som slutligen väljer donator och paret kan inte få information om vilken donator som väljs men paret kan önska sig donatorer som läkaren kan välja mellan.

2. Kan vi påverka utseende?

Många önskar att läkaren väljer bland donatorer med vissa fysiska egenskaper och det är information som finns på Cryis webbplats som man kan välja mellan. Om partnern är man ska donatorn väljas utifrån hans fysiska karakteristika.

3. Anonym eller icke-anonym donator?

I Norge tillåts enbart icke-anonyma donatorer. Det innebär att identiteten på donatorn lagras i ett nationellt register. Om paret väljer att berätta för barnet att det är ett donatorbarn är det enbart barnet själv som vid 15 års ålder har möjlighet att få veta namnet på donatorn.

4. Har donatorn några rättigheter?

Donatorn har inga rättigheter gällande barnet även om barnet väljer att få veta identiteten. En donator har ingen möjlighet att får reda på hur många graviditeter han eventuellt är upphovsman till.

5. Kan barnet träffa donatorn?

I Norge är det krav på öppen donator, och det är endast barnet som har rätten att veta vem som döljer sig bakom sifferkoden. Barnet får rättigheterna på sin 15-årsdag.

6. När vi är två kvinnor, vilka rättigheter har mamman som inte var gravid?

Medmodern har samma juridiska rättigheter till barnet som den biologiska modern.

7. Har barnet syskon? / Kan vi få syskon?

Enligt norsk lag kan en donator ha åtta barn i maximalt sex familjer i Norge. Här räknas inte barn i utlandet in. Medicus arbetar för att familjer som bor nära varandra inte använder samma donator. Medicus har möjlighet att ta reda på hur många graviditetskvoter donatorn har tillgängliga och det är svårt att köpa fler kvoter om man önskar flera barn med samma donator. Graviditetskvoterna kan bli fulla och då har ni ingen möjlighet att använda samma donator vid syskonförsök.

8. Varifrån kommer donatorsperman?

Donatorsperman du får hos Medicus kommer från Danmark, genom samarbetet med Cryos i Aarhus, som är världens största spermabank. Medicus sköter allt det praktiska och det enda ni gör, om ni vill, är att välja bland ett urval av donatorer som den behandlande läkaren ska utgå ifrån.

9. Vad kostar det?