Debatt – del 2: Blastocyst vs dag 2-3

Vi har tidligere hatt en diskusjon gående med OUS vedrørende bevisene for blastocystdyrkning og i hvilken grad dette ser ut til å gi bedre resultater enn dyrkning til dag 2 og 3. Da kommentaren ble lang og relativt omfattende publiserer vi den her som et nytt blogginnlegg og referer til forrige blogpost og OUS respons. […]

Blastocystdyrkning vs dag 2-3, hva er best?

For noen dager siden publiserte en PhD-student ved Oslo Universitetssykehus en bloggpost hvor hun omtalte bevisene for blastocystdyrkning vs dag 2-3. Hennes konklusjon var at bevisene ikke er…