Suksessrate

Suksessrate ved prøverørsbehandling

Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring. Basert på hva internasjonale ekspertgrupper mener er høy kvalitet, har vi definert våre kvalitetsmål og sammenligner kontinuerlig våre prestasjoner opp i mot disse.

Vårt mål er å ligge på et høyt internasjonalt nivå, og det gjør vi. Vi ønsker å være transparente og dele innsyn i våre resultater, slik det lenge har vært vanlig i andre land enn Norge.

Det er mange tall som kan være interessante og et viktig måleparameter er antall klinisk gravide per hver tilbakesetting av embryo. Det er viktig å huske på at om man ikke lykkes på første forsøk, kan man prøve flere ganger. 

Under 30 år

Klinisk gravide – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Klinisk gravide – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – fryseforsøk (FER)

 • Medicus
30 - 34 år

Klinisk gravide – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Klinisk gravide – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – fryseforsøk (FER)

 • Medicus
35 - 39 år

Klinisk gravide – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Klinisk gravide – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – fryseforsøk (FER)

 • Medicus
40 år og eldre

Klinisk gravide – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Klinisk gravide – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Hva er grunnlaget for tallene?

Tallene for Medicus er fra perioden 1. januar – 31. desember 2017.  Det fins dessverre ikke offentlig tilgjengelig tall fra norske klinikker å sammenligne med.

Forklaringer

 • Et ferskt forsøk vil si en fullført prøverørsbehandling av typen IVF eller ICSI.
 • Et fryseforsøk vil si at et embryo som tidligere ble fryst ned tines og settes tilbake til livmoren. Dette omtales ofte som FER som står for «Frozen Embryo Replacement».
 • Positiv hCG vil si en positiv graviditetstest, målt i en blodprøve eller urinprøve.
 • Klinisk graviditet vil si en levende graviditet som er bekreftet med ultralyd i ca. uke 7.

Hvorfor oppgi både positive graviditetstester og klinisk graviditeter?

Det kan være nyttig for deg å vite hva vår graviditetsrate er, da det stadig finnes klinikker som oppgir positive graviditetstester som et mål på sin kvalitet. Det mest hensiktsmessige tallet å oppgi er registrerte kliniske graviditeter. Vi gir deg begge deler slik at det blir enklere å sammenligne med andre klinikker.

Hvordan sammenligne tall?

Hvis man skulle sammenligne ulike klinikkers resultater er det viktig å være klar over hva man sammenligner. Noen oppgir positivitet graviditetstester, andre kliniske graviditeter (bekreftet med ultralyd i uke 6-7) eller fødte barn. De ulike tallene har sine fordeler og ulemper å jobbe med, men suksessraten daler fra positive graviditetstester til fødte barn. Pass på å sammenligne epler med epler og pærer med pærer.

Hvor mange embryo er satt tilbake?

En viktig faktor å ta med i betraktningen er hvor mange embryo klinikken setter tilbake. Setter de tilbake flere embryo øker sannsynligheten for graviditeter med flerlingsvangerskap, noe de fleste land i Europa prøver å unngå.

Hva er gjennomsnittsalderen på kvinnen?

Den kan variere og påvirker resultatene betydelig. Ved noen offentlige klinikker er kanskje kvinnens gjennomsnittsalder ned mot 30 år, mens private klinikker kan ha snittalder opp mot 40 år. Denne effekten blir delvis korrigert for når man bryter opp tallene i aldersintervaller.

Hvilken gruppe pasienter har klinikken mest av?

Private klinikker har ofte mange par som har forsøkt mange ganger ved offentlige klinikker først uten å lykkes, og er dermed  kanskje vanskeligere å gjøre gravide.

Prisliste

Se hva behandlingene koster

Kontakt oss

Er du usikker er det bare å ta kontakt

Fant du ikke det du lette etter?

Se alle behandlinger

Spørsmål og svar