Suksessrate ved prøverørsbehandling

Som en ISO-sertifisert klinikk er vi opptatt av å overvåke våre kvalitetsmål og stadig forbedre oss. Vi har kvalitetsmål innen ulike områder av virksomheten og et av målene knyttet til fertilitetsavdelingen er hvor mange par som lykkes med å bli gravide.

Vårt mål er å ligge på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå – og det gjør vi. Vi ønsker å være transparente og dele innsyn i våre resultater, slik det lenge har vært vanlig i andre land enn Norge.

Grafene under viser resultater per tilbakesetting av embryo, det vil si per fullførte forsøk. Lykkes man ikke på første forsøk, kan man prøve flere ganger. 

Klinisk gravide – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Klinisk gravide – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Klinisk gravide – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Klinisk gravide – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Klinisk gravide – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Klinisk gravide – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Klinisk gravide – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Klinisk gravide – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – ferske forsøk (IVF/ICSI)

 • Medicus

Positive graviditetstester (hCG) – fryseforsøk (FER)

 • Medicus

Forklaringer  

 • Et ferskt forsøk vil si en fullført prøverørsbehandling av typen IVF eller ICSI.
 • Et fryseforsøk vil si at et embryo som tidligere ble fryst ned tines og settes tilbake til livmoren. Dette omtales ofte som FER som står for «Frozen Embryo Replacement».
 • Positiv hCG vil si en positiv graviditetstest, målt i en blodprøve eller urinprøve.
 • Klinisk graviditet vil si en levende graviditet som er bekreftet med ultralyd i ca. uke 7.

Hvorfor oppgi både positive graviditetstester og klinisk graviditeter?

Det kan være nyttig for deg å vite hva vår graviditetsrate er, da det stadig finnes klinikker som oppgir positive graviditetstester som et mål på sin kvalitet. Det mest hensiktsmessige tallet å oppgi er registrerte kliniske graviditeter. Vi gir deg begge deler slik at det blir enklere å sammenligne med andre klinikker.

Hva er grunnlaget for tallene?

Tallene for Medicus er fra perioden 1. januar – 30. juni 2017.  I og med at tallene våre er helt oppdatert, gjenspeiler de den kvaliteten og de resultatene vi står for på nåværende tidspunkt. Vi har ikke tall for antall fødte per tilbakeført embryo tilgjengelig for øyeblikket. De vil for denne perioden være tilgjengelig i tidligst februar/mars 2018. Vi vil oppdatere tallene jevnlig.

Viktige vurderinger

Når du skal lese og tolke tall er det en del viktige ting å ta hensyn til. Noen av de viktigste vurderingene beskriver vi under (klikk på linkene under).

Hvordan sammenligne tall?

Hvis man skulle sammenligne ulike klinikkers resultater er det viktig å være klar over hva man sammenligner. Noen oppgir positivitet graviditetstester, andre kliniske graviditeter (bekreftet med ultralyd i uke 6-7) eller fødte barn. De ulike tallene har sine fordeler og ulemper å jobbe med, men suksessraten daler fra positive graviditetstester til fødte barn. Pass på å sammenligne epler med epler og pærer med pærer.

Hvor mange embryo er satt tilbake?

En viktig faktor å ta med i betraktningen er hvor mange embryo klinikken setter tilbake. Setter de tilbake flere embryo øker sannsynligheten for graviditeter med flerlingsvangerskap, noe de fleste land i Europa prøver å unngå.

Hva er gjennomsnittsalderen på kvinnen?

Den kan variere og påvirker resultatene betydelig. Ved noen offentlige klinikker er kanskje kvinnens gjennomsnittsalder ned mot 30 år, mens private klinikker kan ha snittalder opp mot 40 år. Denne effekten blir delvis korrigert for når man bryter opp tallene i aldersintervaller.

Hvilken gruppe pasienter har klinikken mest av?

Private klinikker har ofte mange par som har forsøkt mange ganger ved offentlige klinikker først uten å lykkes, og er dermed  kanskje vanskeligere å gjøre gravide.