Kan jeg ta duotest / trippeltest / nakkefoldskan hos dere?

Nei. Disse undersøkelsene tas på sykehuset etter indikasjon. Vi gjør ultralyd, men ikke risikovurdering i forhold til kromosomfeil. Dette er regulert av biotekologiloven. Hvis vi oppdager noe under en ultralydundersøkelse henviser vi videre til nasjonalt senter for fostermedisin.