Kan man søke hos dere når man har barn fra før?

Ja. Uansett om man har barn fra før av eller ikke kan man søke behandling hos oss.