Har dere noen nedre eller øvre aldersgrense for assistert befruktning?

Den absolutte aldersgrensen for å få satt tilbake embryo eller insemineres er etter loven 46 år. Medicus har en øvre aldersgrense på 43 år. Det vil si at det i utgangspunktet ikke tilbys behandling til par eller enslige hvor kvinnen er 44 år eller eldre. Men vi gjør individuelle vurderinger hos kvinner om er 44-45 år. Vi har ingen definert nedre aldersgrense. Les mer om dette i bloggen vår.