Spørretime: Hva betyr endringene i bioteknologiloven – for deg?

I denne spørretimen svarer fertilitetscoach Mari Fevaag Heger på innsendte spørsmål.  Spørretimen har hun forberedt i samarbeid med Medicus sine egne fertilietsspesialister, som også er blant Norges mest erfarne.

NB: Det er siden spørretimens innspilling i 2020 kommet oppdatert informasjon. Se kommentarer under spørsmålene.

Slik finner du lett frem til spørsmålene som er aktuelle for deg

For å gjøre det enkelt for deg å finne frem til det du er mest interessert i, har vi laget en oversikt over alle spørsmålene som blir besvart.

Tallet bak spørsmålet viser når i videoen spørsmålet kommer, så du kan spole deg frem til det du er mest interessert i.

1. Når kan man starte prosessen inn mot assistert befruktning som enslig? Er det fortsatt noen sjanse for å få barn med egne egg med AMH 1.2 pmol? (08:25)

*Siden spørretimens opptak er vi godt i gang med assistert befruktning for enslige. Vi har allerede startet prosessen med å hjelpe mange enslige kvinner med drømmen om ønskebarnet.

2. Er det noen øvre aldersgrense for assistert befruktning for enslige? (10:34)

*Loven setter en øvre aldersgrense på 46 år. Det vil si at du ikke kan starte en behandling etter du er fylt 46 år. Vi har i utgangspunktet en aldersgrense på fylte 43 år, men gjør individuelle vurderinger når du er 44–45 år når det gjelder oppstart av nye forsøk.

3. Hvor mye vil det koste for assistert befruktning for enslige? Hvor lang ventetid vil det være? Hvordan går man frem, når man allerede har påbegynt prosessen i utlandet? Vil det da bare kunne flyttes over til Norge? Må jeg gjennom alle blodprøver og gynekologiske tester igjen før jeg evt kan få hjelpen jeg trenger her i Norge? (11:30)

*Prisen er i utgangspunktet det samme som for par. Det vil si at enkeltforsøk for inseminasjon vil koste 9.500,– og enkeltforsøk med IVF-behandling 35.500,– (priser per januar 2021). Vi har også pakkepriser for dette. Kostnader for donor og medisin kommer i tillegg.

**Vi oppdaterer økonomiguiden fortløpende med de tjenestene vi tilbyr.

4. Assistert befruktning for enslige: Kan man velge donor på samme måte som i Danmark, altså̊ via en spermbank? Hva er fordelen ved å velge assistert befruktning privat i Norge vs offentlig vs Danmark/utlandet? I hvilke tilfeller anbefaler dere ikke inseminasjon? (14:00)

*Prosedyren er lik som med sæddonor for par. Du kan lese mer om det her.

**Det er kun barnet selv som får rettighetene til å vite hvem donor er, når han eller hun fyller 15 år. Dette forutsetter at barnet vet at det er kommet til ved hjelp av donorsæd, og etter bioteknologiloven (§2-7) plikter foreldrene å opplyse om dette så snart det er tilrådelig.

5. Vil man få dekket IVF behandling for enslige om man utfører det på en privatklinikk i Norge? Hva med offentlig? Hvilken dokumentasjon kreves, hva må man innhente hos fastlege, om det er noe? Og er det noen “regler” for at en enslig skal få dette til alene? (17:31)
 
*Alle som søker om assistert befruktning må fremvise en barneomsorgsattest fra 1. juli 2020.
 
6. Hvordan fungerer frysing av egg? Hvor mye koster det, uttak og ha de nedfryst? Hvor lang tid tar behandlingen? (19:35)
 

7. Er det en øvre aldersgrense hos kvinnen med tanke på nedfrysing av egg og for når man kan bruke det? (21:35)

*I utgangangspunktet bør man være mellom 25-35 år, men det gjøres invidivduelle vurderinger. Egget må befruktes og settes tilbake før fylte 46 år. 

8. Overlever alle egg nedfrysning? Vil man sikre seg en graviditet ved å fryse ned eggene sine? (23:40)

9. Blir man mindre fruktbar etter å ha fryst ned egg? (24:20)

10. Vi skulle starte behandling i Danmark og har allerede reservert donor via den klinikken, kan vi bruke samme donor hvis vi velger behandling hos dere? (25:25)

11. Hva er kriteriene for å kunne motta eggdonasjon? (26:21)

12. Hvor fort kan man bli eggdonor? Hvem skal man kontakte for å få lov til å donere egg? / Hvordan blir jeg eggdonor? (27:25)

13. Vet vi noe om hvem som kan bli eggdonor? Vil det eksempelvis kunne være donor fra egen familie, som søster – eller vil donor være fra et felles register og anonyme? (28:50)

14. Hvordan type kompensasjon får man ved å donere bort egg? Kan alle som er innenfor en viss alder og ved god helse donere bort egg? (29:55)

15. Når vil praksisen med eggdonasjon bli tilgjengelig for kvinner i Norge? (31:30)

16. Lurer på om jeg kan få satt inn egg fra min samboer? Egg som hun har på frys. Vi er to damer. (32:15)

*Lesbiske par kan donere egg til hverandre fra 1. januar 2021 dersom det er en medisinsk årsak til det. Det vil si dersom kvinnen som skal bære frem barnet har minimale eller ingen sjanse for å bli gravid med egne egg.

17. Er det lov med eggdonasjon for lesbiske? Det vil si dobbeldonasjon? Og hva med enslige og heterofile par? (33:32)

*Dersom det donerte egget kommer fra partner (partnerdonasjon), og det er en medisinsk årsak til at til det er eggdonasjon lov for lesbiske. 

**Loven sier at en av partene må ha en biologisk tilknytning til barnet. Derfor kan ikke enslige og heterofile par få donert både egg og sæd.

18. Hvordan vil kø-systemet fungere, hvilke pasientgrupper vil prioriteres eller hvordan vil prioriteringen foregå? (36:03)

19. Vil det være like strenge BMI-krav på eggdonasjon, som på IVF-behandling med egne egg? (37:20)

20. Jeg lurer på om dette åpner for screening av embryo? Slik at man med sikkerhet vet om de er levedyktige eller ei? (38:15)

21. Kan jeg som enslig og med fertilitetsproblemer få behandling på offentlig sykehus nå? Eller kjøper jeg forsøk privat? (38:56)

22. Hvem skal vurdere «egnethet», er det lege på klinikken/sykehuset der behandlingen skal gjennomføres? (39:45)

23. Hvor lenge kan man ha egg på frys? Hvis vi har embryoer på frys, hvor lenge kan disse være fryst? Og hvis vi har embryoer på frys før bioteknologiloven blir endret, gjelder endringene også oss? (41:25)

24. Hvor lenge må jeg vente for å oppsøke hjelp for å bli gravid? (42:30)

25. Kan man sette seg på venteliste for eggdonasjon allerede nå? (43:54)

26. Kan man velge mellom enkel eller utvidet donorprofil? Hva er forskjellen? (44:30)

27. Hvordan kan man gjennomføre slik behandling hos dere dersom man bor i Nord-Norge, når det ikke finnes fertilitetsklinikk her per dags dato? (47:20)

28. Jeg ønsker og bli gravid er singel og har en tenåring fra før hans far er afroamerikaner. Kan jeg da få sæd fra en som er mørkhudet så de vil ha samme farge? (49:22)

29. Når blir Nipt-testen tillat for alle? (50:15)

30. Når får man gratis tidlig ultralyd? Og fra hvilken uke er det snakk om? (50:55)

Merk: Da disse lovendringene er helt ferske,  tar vi forbehold om at det kan skje endringer, og opplyser samtidig og om at vi ikke har alle svar på hvordan praksisen vil bli.  Vi vil fortsette å dele informasjon etter hvert som ting blir klart.

Mari Fevaag Heger

Fertilitetscoach ved Medicus
Mari har har en faglig bakgrunn som sosionom, coach samt flere års erfaring fra barnevern og eget selskap. Ved Medicus jobber hun med par under prøverørsbehandling og har selv erfaring fra prøverørsprosessen. Etter flere mislykkede forsøk har hun tilsammen fått tre nydelig barn – alle fra Medicus.