Ny forskningsstudie på prevensjon ved Medicus

Magnus Finset Sørdal

Medicus har siden oppstarten i 1997 vært aktivt med i kliniske forskningsstudier som har som hensikt å utvikle nye og bedre behandlingsmetoder og medisiner. Siden den gang har vi deltatt i omlag 40 kliniske studier og dette gir oss erfaring og kompetanse som er verdifull for våre fagområder gynekologi og assistert befruktning.

Nasjonal hovedutprøver

Vår medisinske ansvarlige lege Terje Sørdal har i flere av studiene vi har deltatt i, vært hovedutprøver både nasjonalt og internasjonalt. Å være hovedutprøver innebærer at man er den som har det overordnede medisinske ansvaret for studien. Man kommuniserer med offentlige myndigheter i forbindelse med godkjenning av studien, vurderer studiens protokoll, pasientinformasjon m.m. I den studien vi nå skal i gang med er han nasjonal hovedutprøver.

Ny studie på prevensjon

Studien vi nå skal i gang med er en studie på en ny P-ring. Det er en studie som skal sammenlikne effekten og sikkerheten til en ny p-ring med naturlig østrogen, med en kjent p-pille som allerede er på markedet.

Vi gleder oss til å komme i gang med studien og vi kan ha med 50 studiedeltakere i Trondheim og 30 i Oslo.

Les mer om studien og ta kontakt her.

Legg igjen en kommentar