Medicus på oppmerksomhetskurs

Magnus Finset Sørdal

I forrige uke var de fleste ansatte her på Medicus på kurs i «mindfulness», eller oppmerksomhetstrening om du vil. Dette er en selvutviklingsmetode som blant annet kan bidra til at du er ordentlig til stede i det du gjør, enten det er på jobb eller i livet ellers.

Nå føler vi ikke at vi er spesielt stresset eller uoppmerksomme her på Medicus, altså. Men vi tror dette kan være med å heve kvaliteten på det vi gjør, og at nettopp det med å være oppmerksomme i øyeblikket er noe som er ekstra viktig for oss som jobber med mennesker og helse.

Kursholder Andreis Kroese er selv pensjonert hjerte- og karkirurg, og han mener teknikken kan være veldig nyttig for helsearbeidere. Tilbakemeldingene fra sykepleierne her ved Medicus er i alle fall at de føler at kurset var relevant for deres arbeidshverdag, spesielt med tanke på stressmestring. Når det er mye å gjøre og de kjenner stresset sige på, har de nå lært seg teknikker for å hente seg inn og roe ned.

-Dette er viktig både i møtet med pasienter og for vår egen del. Vi har lært viktigheten av å ta noen dype åndedrag når det er mye å tenke på slik at man ikke blir så stresset, men heller fokuserer på de oppgavene vi holder på med, sier sykepleier Mari Krogen.

Legg igjen en kommentar