En moderne fertilitetsklinikk og gynekologisk senter i Stavanger

Medicus ble etablert for 20 år siden i Trondheim og har i Stavanger en moderne klinikk midt i sentrum. Her kan du få hjelp både for generell gynekologi og hvis dere har barneønske.

Vår fertilitetsklinikk i Stavanger er godkjent for alle tilbud tillatt i Norge, og tilbyr per i dag noen tilbud lokalt, og noen i tett samarbeid med vårt høykompetente ISO-sertifiserte prøverørslaboratoriet i Trondheim.

Eneste fertilitetsklinikk i Stavanger

I 2017 ble Medicus den første og eneste klinikken i Stavanger som er godkjent for assistert befruktning. Det er derfor med stor glede vi kan tilby par i fra regionen hjelp med både fruktbarhetssjekk, fruktbarhetsutredning, donorinseminasjon midt i Stavanger sentrum samt et skreddersydd opplegg i samarbeid med vår høyspesialiserte ISO-sertifiserte prøverørslaboratorium i Trondheim for par som trenger mer avanserte metoder.

Ved Medicus møter dere mennesker med lang erfaring, høy kompetanse og som bryr seg om dere og deres situasjon. Vi etablerte fertilitetsavdelingen vår i Trondheim i 2002 og har siden den gang hjulpet snart 1000 barn til verden.

Vær trygg hos våre dyktige gynekolog

Vår gynekolog er opptatt av å ivareta deg på en best mulig måte, enten det dreier seg om rutineundersøkelse eller mer komplekse problemstillinger. Her møter du en dyktig gynekolog med spesialkompetanse og topp moderne utstyr.

Du får time raskt og uten henvisning.

Fakta om Medicus
  • Mer enn 20 års erfaring

Medicus ble stiftet i 1997 og har siden den gang vokst til flere senter med mange gynekologer, en høykompetent fertilitetsklinikk og med internasjonal anerkjennelse for sin aktivitet innen klinisk forskning. 

  • Svært gode resultater

I samarbeid med vårt ISO-sertifiserte prøverørslaboratorium i Trondheim leverer vi resultater på et høyt internasjonalt og nasjonalt nivå.

  • Bredt fagmiljø

Vi har et bredt fagmiljø gjennom våre klinikker ulike steder i landet. Gjennom et tett faglig samarbeid på tvers av klinikkene øker vi kvaliteten på hvert sted. 

  • Internasjonalt anerkjent for kliniske studier

Medicus har gjennom årene deltatt i mer enn 50 kliniske forskningsstudier. Slik har vi vært med å bidratt til at nye og bedre legemidler har kommet på markedet, og basert på arbeidet vi har gjort med disse studiene har vi også publisert flere artikler i anerkjente tidsskrift. 

  • Godkjent for alle typer assistert befruktning

Alle våre klinikker er godkjent av Helsedirektoratet som senter som kan utføre assistert befruktning.