Olav Andre Klefstad

Gynekolog og daglig leder Stavanger

Om meg

Jeg har vært daglig leder ved Medicus Stavanger fra høsten 2017. Dette medfører noen administrative oppgaver, men først og fremst er jeg gynekolog og fertilitetslege. Det vil si poliklinisk arbeid med gynekologiske konsultasjoner, samt utredning og behandling av kvinner og menn med problemstillingen infertilitet.

Tidligere har jeg hatt en overlegestilling ved Stavanger Universitetssykehus, hvor jeg har jobbet med ulike deler av faget og forskningsprosjekter, men den siste tiden med gynekologisk kreftsykdommer.

Jeg er stolt over at jeg i flere år har vært en av bidragsyterne til et trygt fødetilbud til kvinner i Sør-Rogaland, og at jeg nå videre kan hjelpe par som ønsker å bli gravide. Fallende fødselstall, spesielt de siste årene, gjør arbeidet enda mer meningsfylt.