Irritabel tarm syndrom (IBS)

IBS-poliklinikk i Trondheim

Irritabel tarm syndrom(IBS) har en høy forekomst og rammer rundt 10 % av befolkningen. Symptomene er som regel magesmerter, vekslende avføringsmønster og oppblåsthet, men alvorlighetsgrad er svært varierende. IBS blir ofte delt opp i subgrupper: de som hovedsakelig har diaréplager (IBS-D) eller de som har forstoppelsesplager (IBS-C). Ved Medicus kan du få oppfølging av vår kliniske ernæringsfysiolog for behandling av IBS. Tea holder til ved vår klinikk i Trondheim, men tar også digitale konsultasjoner.

Symptomer og årsaker til IBS

Mange rammes også av symptomer som ikke er relatert til mage-tarm kanal. Dette kan være hodepine, muskel/skjelettsmerter og depresjonsproblematikk. 

De fleste pasientene med IBS tar ikke kontakt med lege og lever med plager i mer eller mindre grad, men 5-10 % har betydelige plager. De gjennomgår ofte mange runder med utredning og har svært nedsatt livskvalitet og funksjon. 

Årsaksfaktorer er endring i tarmmotilitet, sensitivitet og retensjon av tarmgass, samt psykososiale faktorer. Mange opplever forverring i lengre tid etter mage-tarm infeksjon og immunaktivering. I tillegg ser betennelse og bakterieflora ut til å spille en rolle, samt at det også er noe genetisk disposisjon.

Utredning og konsultasjon

Det er viktig at det gjøres en dekkende utredning før det kan konkluderes med IBS, og Medicus tilbyr dette. Utredning foregår med endoskopiske undersøkelser, samt poliklinisk utredning hos våre gastroenterologer. De bistår også med medikamentell behandling hos pasienter med IBS-C. 

Vi har hovedfokus på oppfølging hos klinisk ernæringsfysiolog (KEF) ved vår IBS-poliklinikk. For 30 % til 40 % har kost og diettråd / FODMAP vist å ha en betydelig påvirkning på pasientens symptombyrde. Derfor er dette et viktig punkt i vår oppfølging. 

Vi ønsker at pasienter skal være utredet hos spesialist før man starter opp med oppfølging hos klinisk ernæringsfysiolog. Da med avklarende blodprøver, endoskopi og eventuelt radiologiske undersøkelse. 

For første konsultasjon settes det av 60 minutter, og oppfølgingssamtaler på 30 minutter. Stort sett gjøres første konsultasjon som oppmøtetime, mens oppfølgingssamtaler kan foregå digitalt eller på telefon. Ønsker du derimot å ha hele tilbudet digitalt eller på telefon, kan vi selvfølgelig tilrettelegg for det.