Hva blir nytt i bioteknologiloven?

Innlegget har siden publisering blitt oppdatert etter hvert som de nye lovforslagene har trådt i kraft.

Sist oppdatert: 10. juni 2021

Du trenger ikke lenger å reise til Danmark for å få eggdonasjon – eller assistert befruktning som enslig. 26. mai 2020 vedtok Stortinget endringene i bioteknologiloven som ble foreslått av Frp, Ap og SV. Det betyr fruktbare lovendringer her i Norge. Men hva betyr egentlig dette for deg?

Vi jubler for flertall på Stortinget – nå blir assistert befruktning for enslige lov, par kan få eggdonasjon og alle får mulighet til å lagre egne egg. Vi i Medicus har allerede begynt å gjøre oss klare til å ta imot deg.

Hvem kan få eggdonasjon?

Etter rundt 90 år med sæddonasjon i Norge, kan vi endelig også gjøre par gravide ved hjelp av eggdonasjon. Det var på tide, mener vi i Medicus.

Medicus ble godkjent for å tilby behandling eggdonasjon i slutten av mai 2021, og jobber nå med å klargjøre oppstart av behandling etter vi åpner igjen etter sommerferien. Vi samarbeidet med den finske eggbanken og fertilitetslinikken Ovumia Oy og de sørger for at vi har en rask og rikelig tilgang på donoregg. Dette betyr at vi snart har muligheten til å tilby behandling med donoregg for par i Norge. Det betyr at du som ikke har egg får mulighet til å selv bære frem ønskebarnet sammen med partneren din.

Fortsatt er det dessverre noen loven ikke omfavner. Ettersom bioteknologiloven krever at identiteten til minst én part må være kjent, kan ikke enslige få eggdonasjon. 

Hvem kan få partnerdonasjon?

Partnerdonasjon betyr at to kvinner som lever sammen i et parforhold kan donere egg til hverandre. Da endringene i bioteknologiloven kom i 2020 måtte eggdonasjon fra partner være medisinsk begrunnet. Dette ble i mai 2021 endret, slik at kvinner i likekjønnet par kan selv velge hvem av kvinnene som skal gå gravid med parets barn, uten at det er medisinsk grunn. 

Egg fra donor i Norden – eller i noen tilfeller fra partner

På lik måte som ved sæddonasjon, velger fertilitetslegen ut en eggdonor til dere. Legen sørger for at dere får genmateriale som ligner mest mulig på den som skal bære frem barnet. Donoregget kommer fra Norge eller et av de andre nordiske landene.

Donoren vil være ukjent for dere, men kan ikke være anonym. Det er kun barnet selv som har rettigheter til å vite donorens identitet. Når barnet fyller 15 år* får han eller hun disse rettighetene. Dette forutsetter at barnet vet at det er kommet til ved hjelp av donorsæd, og etter bioteknologiloven (§2-7) plikter foreldrene å opplyse om dette så snart det er tilrådelig.

Det er fortsatt ikke tillatt å få donert egg fra familie og venner. Er dere to kvinner, kan den som skal bære frem barnet få donert egg fra partneren dersom det er minimal eller ingen sjanse for å bli gravid med egne egg.

*Den som er født ved hjelp av sæd som er donert før ikrafttreden av endringene i bioteknologiloven § 2-7 annet ledd, har ikke rett til opplysninger om donors identitet før etter fylte 18 år.

Du som er singel kan få assistert befruktning

Partitoppene har med tid og stunder hørt deg som er singel og ønsker barn. Det betyr at du som enslig kvinne får mulighet til å bli mor med assistert befruktning. 

Som ved assistert befruktning til par, blir man vurdert medisinsk og psykososialt før prosessen settes i gang. Barnet har også, som ved sæddonasjon, rett til å vite donorens identitet når hun eller han fyller 15 år. 

Vi er godt i gang, og har allerede startet veien til ønskebarnet med mange single kvinner.

Nå kan du fryse egg til senere

Det har ikke vært mulig å fryse ned egg uten medisinsk grunn – inntil nå. Fra 1. juli 2020 kan du sikre deg fruktbare egg til senere i livet. Kanskje du ønsker barn, men ikke har funnet den rette ennå. Eller kanskje du har partner, men vil vente. Uansett grunn, så har du snart lov til å spare på eggene dine.

Forskjellen fra de som har medisinsk grunn til å lagre egg, er at du må dekke kostnadene selv.

Mulig å få barn etter partners bortgang

Endringene i bioteknologiloven fører også til at kvinner kan bære frem felles barn etter partnerens bortgang. 

For å få dette til, må dere ha fryst ned sæd eller befruktede egg. I tillegg må mannen ha gitt skriftlig bekreftelse på at det var et ønske fra hans side. 

Bedre registrering av data 

Ikke nok med at partiene foreslår lovendringer som vil gi flere mulighet til å få barn. De vil også legge til rette for bedre registrering av data slik at man kan produsere mer og bedre forskning på assistert befruktning. Det vil si at fagmiljøet kan få mer kunnskap om blant annet hormonbehandlinger og prosessen rundt befruktning av egg. 

Og når kunnskapen øker, kan forhåpentligvis også flere mager vokse.

Vil du bli oppdatert om lovverket og tilbudene som kommer innen assistert befruktning og eggdonasjon? Registrer deg her og få tilsendt relevant informasjon

Print
Email
WhatsApp
Facebook
Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.