Helsetilsynet har vært på besøk ved Medicus!

Onsdag 30. mars besøkte Helsetilsynet Medicus for tilsyn knyttet til ”Forskrift om håndtering av celler og vev beregnet for assistert befruktning”.

Vi er svært fornøyd både med måten tilsynet ble gjennomført på og tilsynets vurdering av klinikkens kvalitets og styringssystem og lederes og ansattes bevissthet rundt kvalitet og sikkerhet.

Det ble påtalt to avvik etter tilsynet, det ene knyttet til gjennomgående entydig merking, det andre knyttet til mangel på sjekkliste som dokumenterer at det er foretatt kontroll av alle relevante krav i forskriften før frigivelse.

At alle relevante krav er sjekket framgår i parets journal, på det trinn i behandlingsprosessen hvor det er naturlig å sjekke kravet. Vi ser likevel at det er nyttig, og har utarbeidet og tatt i bruk sjekkliste som samlet dokumenterer at alle krav er oppfylt.

Det ble påpekt at skåler merket ned fult navn og fødselsdato ikke tilfredsstilte kravet i forskriften  om unik merking. Klinikken har derfor endret sin prosedyre slik at skåler merkes med fult navn og personnummer, på samme måte som vi har gjort med fryseampuller.

Helsetilsynet påpeker at avvikene skyldes at de legger en strengere tolkning av forskriften til grunn enn det virksomheten har gjort.

Vi synes det er bra med tilsyn da det gir oss mulighet til ytterligere forbedring.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Print
Email
WhatsApp
Facebook
Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.