En økning i krefttilfeller – for få unge kvinner tester seg

Som en del av screeningprogrammet for livmorhalskreft, anbefaler Kreftregisteret alle kvinner i alderen 25 til 69 år å ta en livmorhalsprøve hvert 3. eller 5. år. Det er derimot mange i den yngste aldersgruppen som unnlater å teste seg – og nå ser vi en økning i antall krefttilfeller blant unge. 

Stol på anbefalingene fra Kreftregisteret. Test deg. 

Det er den sikreste måten å unngå sykdom på.

 

Kun 40 % fulgte screeningprogrammet

Den siste tiden har det vært mye blest rundt screeningprogrammet da det i en dokumentar på TV2 ble avdekket en del feiltolking av prøver. Det har vist seg i ettertid at tallene som ble presentert der ikke var helt korrekt fremstilt.  

Hvert år tas omtrent 400 000 livmorhalsprøver, av disse tas ca 90 000 prøver i aldersgruppen 25 til 33 år. Rundt 300 kvinner får livmorhalskreft årlig, men kun 40% av de som utviklet denne krefttypen i 2021 hadde fulgt screeningprogrammet og tatt livmorhalsprøve. 

Den prosentandelen er alt for lav, og er en viktig årsak til at ikke alle krefttilfeller blir fanget opp før det er for sent. I tillegg har vi de siste årene  sett en kraftig økning av HPV smitte i samfunnet, som er en viktig faktor for utvikling av de aller fleste tilfeller av livmorhalskreft. 

Les mer om HPV på Kreftregisteret sine sider

Endring i testrutiner

Nå gjør Kreftregisteret grep for å plukke opp enda flere av tilfellene blant de som faktisk følger programmet. Fra 1. juli 2023 blir det satt i gang nye rutiner for testing av livmorhalskreft også blant den yngre aldersgruppen 25 til 33 år. Fra og med da skal alle kvinner testes for HPV, i stedet for å se på cellene fra livmorhalsen i et mikroskop (cytologitest). Dette har tidligere vært rutine kun hos kvinner fra 34 til 69 år. 

Årsaken til endringene er at Kreftregisteret håper å plukke opp flere forstadier til kreft tidligere, og derved hindre utvikling av sykdom. En HPV-test er mer følsom for å oppdage forstadier til livmorhalskreft enn en celleprøver som tolkes i mikroskop. 

Mange positive HPV-prøver

Ulempene med HPV-screening av unge er at mange vil få et positivt HPV svar fordi dette viruset er svært utbredt i denne aldersgruppen. Dette kan hos noen oppleves som unødvendig belastende. Men langt de færreste som har en positiv HPV-test vil utvikle kreft.

Grunnen til at HPV er mer utbredt hos den yngre aldersgruppen er at dette er et seksuelt overførbart virus, og derfor mer vanlig i denne aldersgruppen enn hos de som er eldre og er i etablerte forhold. Derfor vil flere unge få en positiv HPV-prøve uten nødvendigvis fare for å utvikle kreft. Samtidig vil vi fange opp flere krefttilfeller – som er det viktigste.

I følge Kreftregisteret vil man ved HPV-screening redusere antall krefttilfeller med 44 hvert år i aldersgruppen 25 til 33 år. Men det fordrer at kvinner faktisk tester seg. 

Denne teksten er skrevet i samråd med Solveig Tingulstad. Hun er gynekolog hos Medicus, og tidligere overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital. Solveig har også doktorgrad innen eggstokkreft og har ledet et globalt forskningsarbeid om livmorhalskreft.

 

Print
Email
WhatsApp
Facebook
Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.