9 spørsmål og svar om donorsæd

Er du singel eller i et parforhold, og vurderer å bli gravid med donorsæd? Da er det antagelig en del spørsmål som dukker opp. Hva får vi vite om donoren? Kan vi velge en som ligner på oss selv? Hva betyr det at donoren er anonym eller ikke-anonym?

1. Hva får vi vite om donoren?

For å bli godkjent som donor hos sædbanken Cryos, har donor vært igjennom en rekke tester, både psykologiske og genetiske. Du kan kikke på barnebilder og få informasjon om blant annet utdanning, inntekt og nasjonalitet hos potensielle donorer. Du kan sette opp en liste over donorer du ønsker, men det er legen som til slutt velger donor, og du du kan ikke få informasjon om hvilken donor som ble valgt.

2. Kan vi påvirke utseende?

Mange ønsker at legen velger blant donorer med visse fysiske karakteristika. Det er denne informasjon som kommer fram på Cryos sine nettsider som du kan velge mellom. Hvis du er i et parforhold og partner er mann, skal donor velges basert på hans fysiske karakteristika.

3. Anonym eller ikke-anonym donor?

I Norge tillates det bare ikke-anonyme donorer. Det betyr at identiteten til donor blir oppbevart i et nasjonalt register. Barnet har rett til å vite navnet på donor ved fylte 15 år. Det er opp til barnet om hun eller han vil dele informasjonen med foreldrene.

4. Har donoren noen rettigheter?

Donor har ingen rettigheter overfor barnet, selv når barnet velger å få vite identiteten. En donor har ikke anledning til å finne ut hvor mange graviditeter han eventuelt er opphav til.

5. Kan barnet møte donoren?

I Norge er det krav om åpen donor, og det er barnet selv som har rettighetene til å se hvem som skjuler seg bak tallkoden. Når barnet fyller 15 år får han eller hun rettighetene til å vite hvem donor er. Dette forutsetter at barnet vet at det er kommet til ved hjelp av donorsæd, og etter bioteknologiloven (§2-7) plikter foreldrene å opplyse om dette så snart det er tilrådelig.

6. Når vi er to kvinner, hvilke rettigheter har mammaen som ikke var gravid?

Medmor har de samme juridiske rettighetene for barnet som biologisk mor.

7. Har barnet søsken? / Kan vi få søsken?

Ifølge norsk lov kan donor gi barn til maksimalt 6 familier i Norge. Medicus jobber for at familier som bor nært hverandre ikke bruker samme donor.

Du kan reservere donor-strå slik at du er sikret at du eller dere har til flere barn. Vi hjelper til med å finne ut av dette.

8. Hvor kommer donorsæden fra?

Donorsæden du får hos Medicus kommer fra Cryos i Danmark, som er verdens største spermbank. Medicus sørger for alt det praktiske. Det eneste dere gjør, hvis dere vil, er å velge ut noen donorer som behandlende lege kan velge blant.

9. Hva koster det?

Se prislisten for priser på IVF, inseminasjon og donorsæd.