4 ÅTGÄRDER SOM ÖKAR CHANSEN ATT BLI GRAVID

Har ni under en tid försökt men inte lyckats få två streck på graviditetstestet? Ni är långt ifrån ensamma. Ungefär 10 procent av alla par i fertil ålder har svårigheter att bli gravida.

Här hittar du en översikt över 4 saker du kan göra för att öka chansen – på egen hand.

1. Ha samlag på rätt tidpunkt

Många tror att man genom att ha sex ofta ökar sannolikheten att bli gravid. Sanningen är emellertid att kvinnan bara kan bli befruktad ett par dagar under en cykel.

Som så mycket annat handlar det alltså om kvalitet, inte kvantitet: Det gäller att ha sex på rätt tidpunkt, nämligen runt ägglossningen.

Vad är bra timing?

Jo, det är runt ägglossningen – när ett eller flera mogna ägg släpps från äggstockarna. Medan ägget kan bli befruktat inom ett dygn kan sädescellerna leva i äggledaren och vara befruktningsbara i flera dygn (!). Därför bör ni ha sex före själva ägglossningen. De flesta kvinnor har en cykel på 28 dagar, och bäst timing är då på dag 12 i cykeln.

2. Hitta ägglossningen

Vissa kvinnor känner i kroppen när ägglossningen sker. Andra märker ingenting. Ett ägglossningstest är därför ett praktiskt verktyg.

Kvinnan gör testet hemma i badrummet genom att kissa på en remsa. Morgonurinen ger det tydligaste svaret. Hormonnivån mäts och ni får svar på om en ägglossning är på väg.

Det finns en mängd olika ägglossningstester – vissa av bättre kvalitet än andra. De som visar smajlis är lättast att tolka medan de som visar streck i vissa fall kan ge tvetydiga svar.

3. Mät temperaturen på cykeln

Ett annat verktyg som kan hjälpa dig att bli medveten om cykeln är en basaltermometer. Den mäter kroppens temperatur och bidrar till att ta reda på om kvinnan saknar ägglossning eller om fasen efter ägglossning och före menstruation är tillräckligt lång för ägget att fästa sig. Vanligtvis varar denna fas i 12 dagar men för vissa är den kortare. Fasen bör vara minst 10 dagar lång.

Var uppmärksam på att temperaturen på cykeln inte kan användas för att planera samlag då kroppstemperaturen ökar först efter ägglossningen.

4. Gör smarta livsstilsval

Röker du? Är du stressad för tillfället? Detta kan påverka fertiliteten hos kvinnor. Det gör även övervikt – vissa gäller även för män. Även underviktiga kvinnor är mindre fertila.

Stora livsstilsförändringar är sällan nödvändiga men ni som vill bli gravida tjänar på att ha en sund och varierad kosthållning, utöva regelbunden fysisk aktivitet och har ett begränsat intag av alkohol och tobak.