Två kvinnor som önskar barn – hur går det till?

Tidigare var man tvungen att resa till Danmark för att få hjälp att bli gravid när man var två kvinnor. Många tror fortfarande att det är så men det stämmer inte.

Vi erbjuder assisterad befruktning med donatorsperma och har hjälp par bestående av två kvinnor med barnönskan sedan 2011.

Men hur går det egentligen till när två kvinnor vill bli gravida med assisterad befruktning?

Här kan du läsa om kriterierna, processen och metoderna vi använder.

Kriterierna för lesbiska som önskar assisterad befruktning

Kriterierna för att få assisterad befruktning med donatorsperma är samma för lesbiska som heterosexuella par:

Processen

IVF eller inseminasjon?

Vi erbjuder både insemination (förkortas ofta AID eller IUI) och IVF-behandling med donatorsperma för att hjälpa två kvinnor att bli gravida. Utifrån förundersökningarna (fertilitetsutredningen) vi gör innan rekommenderar vi rätt behandling för.

Insemination med donatorsperma

Vid insemination sprutar vi in renad donatorsperma i kvinnan med hjälp av en kateter i samband med ägglossningen. Rätt tidpunkt tar vi reda på genom att övervaka cykeln och med hjälp av ultraljud och ägglossningstester.

Vissa kvinnor har behov av stimulering med läkemedel för att säkra äggutveckling och ägglossning. Om inte genomför vi inseminationen i naturlig cykel.

För en del är inte insemination ett alternativ till följd av de upptäckter som görs under fertilitetsutredningen.

IVF med donatorsperma

Vid IVF inleder vi behandlingen med en stimuleringsperiod på normalt 10 – 14 dagar. Efter två veckor tar vi ut ägget och befruktar det i laboratoriet innan vi sätter tillbaka det i kvinnan några dagar senare.

Läs mer på djupet om IVF-processen

Efter två nervpirrande veckor, oavsett om ni gjort IVF eller insemination, kan ni göra ett graviditetstest hemma eller be om rekvisition för blodprov (som ger ett bättre svar) för att se om vi har lyckats göra er gravida.