Hvor lenge må jeg hvile etter tilbakesetting av befruktete egg?

Det er ikke holdepunkter for at hvile etter tilbakeføringen har betydning for om du blir gravid eller ikke. Du kan gjenoppta alle normale aktiviteter og du vil ikke trenge sykmelding.