Lær mer om p-piller!

Det vanligst brukte hormonelle prevensjonsmiddelet hos yngere kvinner er p-piller. Det finnes flere ulike typer p-piller. I hovedsak dreier det seg om kombinasjonspiller, som inneholder både østrogen og progesteron. Denne type p-piller hemmer eggløsning, regulerer menstruasjonen og beskytter mot uønsket svangerskap når de brukes riktig.

Kombinasjonspiller tas i 21 dager i måneden, etterfulgt av syv tablettfrie dager eller syv dager med placebotabletter. I denne perioden vil det normalt inntre en menstruasjonsliknende blødning. Noen vil kunne oppleve uregelmessige blødninger den første tiden etter oppstart. Kvinner som tidligere har hatt blodpropp eller har en økt familiære risiko for blodpropp bør ikke velge kombinasjonsp-pille. Det samme gjelder for p-plaster eller p-ring.

Kvinner som har økt risiko for blodpropp bør velge et prevensjonsmiddel som ikke inneholder østrogen. Eksempler på dette er kopperspiral, hormonspiral, gestagen alene p-pille, minipille eller kondom. Gestagen alene p-pille som nylig er kommet på markedet beskytter mot graviditet på lik linje med kombinasjonpillene. Risikoen for blodpropp er først og fremst knyttet til østrogenhormonet og er derfor ikke i samme grad til stede med gestagen alene p-pillen.