Lær mer om minipillen!

Mini-pillen er et alternativ til kombinasjonspillen. Den inneholder kun progesteron (gestagener). Mini-pillen må tas til et bestemt tidspunkt hver dag, og vil ikke være trygg med tanke på graviditet hvis man glemmer å ta pillen en dag.