Hvis mor eller far har blodpropp, kan man fortsatt bruke p-piller da?

Ved familiær økt risiko for blodpropp bør legen undersøke om kvinnen som ber om p-piller selv også har slik risiko. Dette kan gjøres ved å ta et sett med blodprøver eller en genetisk undersøkelse som vil avdekke om hun selv har økt risiko. Har hun økt risiko kan hun velge annen type prevensjonsmiddel eller velge en p-pille som bare inneholder gestagenhormon.