Hva hvis jeg glemmer å ta p-pillen?

Glemmer man å ta p-pillen øker sjansen for uønsket graviditet og blødningsproblemer. Da bør man ta den glemte pillen så snart som mulig, eller om det er gått for lang tid, ta angrepille.