Hva er viktig å tenke på når man velger p-pille?

At p-piller er et sikkert prevensjonsmiddel, at man må huske å ta p-pillen regelmessig, at p-pillen kan redusere blødningsmengden og menstruasjonssmerter, at eldre p-piller ofte er rimeligere og like sikre som nyere p-piller. Nyere p-piller kan også være mer lavdoserte enn elder p-piller, noe enkelte opplever som positivt. Det kan ofte være fornuftig å starte med en lavdosert p-pille.