Er p-piller farlig for noen?

P-piller er sjelden farlige å bruke annet enn ved økt familiær risiko for blodpropp eller ved østrogenavhengig kreftsykdom. For kvinner som står på medisiner for epilepsi, stoffskifte eller andre sykdommer kan p-pillen i noen tilfelle gjøre at det blir nødvendig å justere dosen av disse medisinene eller skifte medisin. Dette framkommer av pakningsvedlegger som følger med p-pillene.