Når får jeg vite prøvesvarene mine?

Hvis du har vært hos gynekolog hos oss og lurer på når dere vil få svar på prøvene, så vil du få svar på dette her.

Vi sender alltid ut svar på prøver som er tatt hos oss, også ved normale prøvesvar. Dersom det er tatt flere prøver og alle prøvesvarene er normale, vil vi ofte vente med å sende ut svar til samtlige prøver er kommet inn. Skulle noen av de prøvene som vi mottar svar på tidlig vise unormale funn som det kan være viktig å gjøre noe med, sender vi selvsagt svar umiddelbart. Vi sender eventuelt også med resept hvis det er noe som trengs å behandles medikamentelt.

Oversikt over anslått ventetid på ulike prøvesvar:

Type prøvesvarAnslått ventetid på svar
Kromosomprøver4-6 uker
Celleprøveca 6-8 uker
Vevsprøverca 5-6 uker
Blodprøvesvar2-7 dager avhengig av hvilke prøver som er tatt
Klamydiatestca 3 dager
Bakterieprøver5-7 dager

Dette er en beskrivelse av hvordan det vanligvis er hos oss. Avvik i ventetiden kan forekomme.