Når bør man oppsøke gynekolog?

Når kvinnen selv eller hennes fastlege mener at det er nødvendig pga symptomer, plager eller funn, når kvinnen føler seg urolig og ønsker en sjekk eller når det er tid for en rutinesjekk.

Ved blødning fra skjeden hos kvinner etter menopause, ved utflod og smerte og ved økende bukomfang uten forklarlig grunn bør kvinnen alltid oppsøke gynekolog.