Hva kan en gynekolog finne ut?

En gynekolog kan finne sykdom, om det foreligger risikofaktorer for sykdom eller om alt er helt normalt. Gynekologen kan ta celleprøve, bakterieprøver, hormonprøver og vevsprøver for å bekrefte eller avkrefte sykdom eller ubalanser.