Må det alltid gjøres laparoskopi som del av fruktbarhetssjekken?

Dersom vi ikke finner noen annen årsak til barnløshetsproblemet kan det tenkes at årsaken er egglederskade hos kvinnen. Vi vil da undersøke livmorhulen og egglederne med ultralyd kontrastundersøkelse.

Dersom sjekken viser annen forklarende årsak til barnløsheten som tilsier at dere trenger prøverørsbehandling for å bli gravid kan vi avstå fra å gjøre undersøkelse av egglederne. Grunnen til dette er at det i så fall vil være uten betydning for valg av behandling om egglederne er normale eller tette.