Fører tidligere bruk av p-piller til nedsatt fruktbarhet?

Noen kvinner trenger noen måneder for å oppnå regelmessige eggløsning etter å ha sluttet med p-pillen. Ellers medfører ikke tidligere p-pillebruk nedsatt fruktbarhet. Startet kvinnen med p-piller på grunn av hormonforstyrrelser kan denne igjen gi seg til kjenne når hun slutter å bruke pillen og forårsake nedsatt fruktbarhet. P-pillebruk nedsetter risikoen for å pådra seg infeksjoner som senere kan forårsake barnløshetsproblemer.